Forumspecial over burgerbegroting

Het Forum is het geheel van afzonderlijke Forumvergaderingen die op één avond plaatsvinden.
Forumvergaderingen zijn vergaderingen over één onderwerp, waarbij vooraf is vastgesteld hoe lang de vergadering maximaal duurt. Daarnaast is elke Forumvergadering van een bepaald type, zodat duidelijk is wat het doel is van de bespreking is.

Forumspecial Burgerbegroting
Forumspecial Burgerbegroting

Om voor de Burgerbegroting in Zutphen helderheid te krijgen over de kiezen richting/positie tussen twee uitersten, wordt een Forumspecial georganiseerd. Ervaringsdeskundigen over beide vormen van de Burgerbegroting geven een toelichting en gaan met betrokken inwoners en raadsleden in gesprek. Aan het eind van de bijeenkomst is het de bedoeling dat een uitspraak wordt gedaan over de te kiezen richting van de Burgerbegroting die het college dan verder zal uitwerken.

Lees meer: Nieuwsbericht Burgerbegroting

Locatie

Warnshuus
Dreiumme 43
7232 CN Warnsveld
Nederland