Jan Jansen

Lid (oud-forumlid)

Sinds de verkiezingen van 2010 ben ik vaste vervanger. Dat wil zeggen dat ik in de voorbereiding van de raadsvergadernig, de fora, mag spreken namens de fractie.

Ook ben ik lid van de rekenkamercommissie. Die bereidt de bespreking van de jaarstukken in de raad voor door deze intensief te onderzoeken. Tevens doet zij onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij de gemeente.