Nieuws gefilterd op niets

Ongemak rond weigerambtenaar

Het gezegde gaat dat er binnen GroenLinks geen lid te vinden is die het in alles eens is met de partijlijn. Misschien geldt dat ook wel voor andere partijen.

Lees verder

Referendum

Zutphen kent een bijzondere inspraakmogelijkheid. In gezamenlijkheid kunnen 3.000 burgers een correctief referendum aanvragen over een door de raad genomen besluit.

Lees verder

VERZOENING

Maandag 7 november was een raadsvergadering van de verzoening. Niemand heeft dat zo benoemd en toch gebeurde iets opvallends. Hoe onuitgesproken ook.

Lees verder

FATSOENLIJKE BELONING ALFAHULPEN

Bij de Kerntakendiscussie (KTD) is één van de voorgenomen bezuinigingen dat vanaf 2014 de vergoeding voor alfahulpen, in het PGB, omlaag gaat naar 9 euro per uur.

Lees verder

MINDER (REST)AFVAL

Zutphen wil graag dat het restafval enorm afneemt. Nu is dat zo’n 160 kg. per huishouden; de ambitie is om dat terug te brengen naar 10 kg in 2020.

Lees verder