Nieuws gefilterd op niets

Archeologie

Al jarenlang is Zutphen gezegend met een enthousiast team, dat alle schatten in de bodem uit het verleden onderzoekt.

Lees verder

De woonvisie van de gemeente Zutphen

Iedereen die om zich heen kijkt, ziet dat er veel woningen worden gebouwd, in de stad zelf als kleine woonprojecten en grote projecten zoals Leesten en Teuge. Daarnaast is er een bestaande woningvoorraad die wordt beheerd door woningbouwverenigingen, maar ook makelars, particulieren etc.

Lees verder

LinksAf - ons afdelingsblad

In de dertiende jaargang van ons afdelingsblad kiezen we voor verandering. Bestuur en fractie willen de leden directer informeren en betrekken bij het wel en wee van de afdeling en de fractie.

Lees verder