Nieuws gefilterd op niets

LinksAf - ons afdelingsblad

In de dertiende jaargang van ons afdelingsblad kiezen we voor verandering. Bestuur en fractie willen de leden directer informeren en betrekken bij het wel en wee van de afdeling en de fractie.

Lees verder

UITNODIGING LEDENBERAAD 20 APRIL 2007: KOERS VAN GROENLINKS

Vrijdag 20 april vindt het allereerste ledenberaad plaats dat georganiseerd wordt door het bestuur van GroenLinks Nijmegen. Het thema voor deze avond zal de koers van GroenLinks zijn. Hiervoor is gekozen omdat er enerzijds binnen onze afdeling veel kritiek leeft op de nieuwe sociaal-economische koers en het fletse groene imago, en anderzijds omdat er in 2008 een nieuw beginselprogramma van GroenLinks wordt vastgesteld.

Lees verder

Elke stem telt!

Door Henk Nijhof, Voorzitter GroenLinks.

Het aftellen tot de Provinciale Statencampagne is begonnen. Nog 4 dagen en dan mag iedereen weer naar de stembus.

Lees verder