De ‘licht’actie

Op 2 februari verscheen het rapport van de VN over klimaatverandering. Om de schijnwerper te richten op de klimaatcrisis vond op donderdag 1 februari een internationale actie plaats waarbij werd stilgestaan bij de noodzaak van energiebesparing. Wij vroegen aan de ‘licht’actie mee te doen.

Zutphen, 30 januari 2006 Vraag aan het College van B&W van Zutphen. Geacht College Op 2 februari verschijnt het rapport van de VN over klimaatverandering. Om de schijnwerper te richten op de klimaatcrisis vindt op donderdag 1 februari een internationale actie plaats waarbij wordt stilgestaan bij de noodzaak van energiebesparing. Van 19.55 uur tot 20.00 uur willen we zo veel mogelijk lampen uitdoen. Een simpele en 'zichtbare' actie die niets kost (integendeel) maar wel aandacht vraag voor de maatregelen die nodig zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis. Inmiddels is iedereen er wel van doordrongen dat het enorme energiegebruik en daarmee gepaard gaande vervuiling een enorme invloed op ons klimaat hebben. De film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore heeft menigeen de ogen geopend. De belangrijkste gevolgen zijn een stijging van de zeespiegel en klimaatsverruwing, waardoor de extremen in het weer (droogte, regenval, stormen) toenemen of sterker worden. Hierdoor wordt de kans op overstromingen, schade en slachtoffers steeds groter. Daarnaast speelt de vraag of de natuur wel in staat is zich zo snel aan te passen aan klimaatveranderingen. Of ecosystemen niet zo verstoord raken dat het een onomkeerbaar proces is. Het tij moet gekeerd. Daarom is het noodzakelijk dat we overstappen op schone en duurzame energie. En zuiniger worden met ons energieverbruik. De kabinetten Balkenende hebben er niets aan willen doen. Wij willen dat het volgende kabinet (wat de samenstelling ook mag zijn) dit probleem wel serieus neemt en de noodzakelijke maatregelen treft. Dat kan op heel simpele manieren: door gebruik van spaarlampen te stimuleren, door energie te besparen, door het gebruik van schone auto's en groene stroom te stimuleren en bovenal door te investeren in duurzame, schone energiebronnen. Wij zijn ons er van bewust dat we op de valreep u vragen om aan de ‘licht’actie mee te doen. Maar ons klimaat vraagt om acties, ook op de valreep! Gezien de inzet van onze gemeente voor de vertoning van film ‘An Inconvenient Truth’ van Al Gore is het college het met ons eens dat klimaatproblematiek ook op lokaal niveau onderwerp van aandacht is en dat bewustwording van de problematiek een belangrijke voorwaarde is om tot oplossingen te komen.Wij vragen het College de oproep en de actie te ondersteunen en op 1 februari 2007 van 19.55 tot 20.00 uur de verlichting (binnenzijde en buitenzijde) van gemeentelijke panden te doven. Daarnaast bent u mogelijk ook nog in staat om burgers en bedrijven op te roepen aan de actie deel te nemen.Namens de gemeenteraadsfractie GroenLinks ZutphenHoogachtend, Jelis van Leeuwen