Huishoudelijke hulp

In de beleidsplannen over het sociaal domein, waarin staat beschreven wat de kaders worden voor de zorg na 1 januari 2015, is ook de huishoudelijke hulp een belangrijk onderdeel.

GroenLinks is altijd voorstander geweest van huishoudelijke hulp als dit nodig is in iemands persoonlijke situatie. Wij zijn dus ook tegen afschaffing van huishoudelijke hulp zoals dat recent in Lochem is gebeurd. Belangrijk om te benadrukken is dat wij vooral voor een open discussie zijn over alles wat de zorg aan gaat. Dat is wat wij in ieder overleg over het sociaal domein steeds weer hebben herhaald.

Wij vinden het als fractie van groot belang dat we met de naderende veranderingen alles tegen het licht kunnen houden. Wat is echt nodig en wat kan wellicht anders georganiseerd worden? We moeten het nu eenmaal met minder geld doen. Om bij voorbaat één vorm van zorg uit de discussie te laten hebben wij altijd erg onverstandig gevonden. De SP in Zutphen maakt zich echter al langere tijd druk over de huishoudelijke hulp. Zij stellen dat huishoudelijke hulp een belangrijke signaalfunctie voor verdere hulpverlening heeft en dat huishoudelijke hulp feitelijk meer is dan alleen schoonmaakwerk. Wij snappen wat de SP hierover zegt en zijn het eens wat betreft de huishoudelijke hulp voor mensen die dat echt nodig hebben, maar wij zijn kritisch als het gaat om de argumenten die de SP hiervoor gebruikt.

Niet lang geleden diende de SP een amendement in om de tekst over huishoudelijke hulp in de beleidsplannen aan te passen. De aanpassing kwam er op neer dat huishoudelijke hulp in de huidige vorm zou blijven bestaan en dat daarover geen discussie meer mogelijk zou zijn. GroenLinks was het hier, net als de meeste andere partijen, niet mee eens. Naar aanleiding hiervan heeft de SP een handtekeningenactie gehouden en tijdens de laatste raadsvergadering overhandigde Matthijs ten Broeke namens de SP fractie 1.895 handtekeningen. Wij zien dit als een signaal dat we serieus moeten nemen. Samen met de PvdA zijn wij in gesprek gegaan met de SP hoe we kunnen komen tot een aanpassing van de eerste tekstwijziging die de SP heeft voorgesteld. Dit heeft geresulteerd in de tekstwijziging dat er een serieuze poging moet worden ondernomen om huishoudelijke hulp tot een waardig alternatief te laten zijn. In deze wijziging kunnen wij ons vinden, waardoor we op het laatste moment toch ingestemd hebben met het amendement.

We hebben in onze steunverklaring duidelijk aangegeven dat we geen enkel onderwerp bij voorbaat uit de discussie willen halen, omdat we dat niet goed vinden voor de open discussie die wij voorstaan. Die mening blijft wat ons betreft overeind. We feliciteren de SP met de uitkomst van al hun inspanningen!