Kansen voor wijk- en zorgcoöperaties in Zutphen

Vrijdag 7 maart jl. ging GroenLinks verder in gesprek met belangstellenden over hoe vraag en aanbod van zorg, hulp en klussendiensten beter op elkaar afgestemd kan worden. Helpt een digitaal platform daarbij? Overal in het land ontstaan intussen initiatieven die gericht zijn op vraag en aanbod van 'buren- en vriendendiensten' bij elkaar te brengen en/of die gericht zijn op het delen/ruilen van diensten en spullen. Bijvoorbeeld www.buuv.nu of www.wehelpen.nl of www.croqqer.com Mooie voorbeelden die aansluiten op de wensen en ideeën die naar voren kwamen. Het lijkt ons de moeite waard om te kijken of we in Zutphen ook samen zoiets van de grond kunnen krijgen.

Op 26 september vorig jaar heeft GroenLinks in Zutphen een bijeenkomst georganiseerd over 'wijk/zorg-coöperaties' in Zutphen. Met ruim 20 mensen hebben we toen van gedachten gewisseld over hoe vraag en aanbod op het gebied van zorg, begeleiding en klusdiensten slimmer bij elkaar gebracht kunnen worden. Zijn er nieuwe vormen van organiseren en samenwerken mogelijk tussen inwoners, vrijwilligersorganisaties en (zelfstandig) werkenden in zorg/begeleiding/klusdiensten die hieraan kunnen bijdragen?

Op vrijdag 7 maart hebben we verder gepraat in de GroenLinks pop-up-store (Turfstraat 14) met mensen die er de eerste keer bij waren en met anderen die interesse hebben in dit boeiende onderwerp. Zorgprofessionals van met name buurtzorg vertelden ons dat persoonlijk contact en met een deskundig oog kijken wat er aan de hand is en nodig is belangrijk blijft als er een zorgvraag is. Ook kwamen we tot de conclusie dat een digitaal platform zeker ondersteunend kan zijn. Niet altijd voor de hulpvrager, omdat die lang niet altijd een computer hebben of daar goed mee overweg kunnen. Wel voor zorgprofessional of mantelzorger. Zo noemden de buurtzorgmedewewerkers verschillende voorbeelden waar het handig kan zij als zij in een oogopslag kunnen zien of er in de buurt iemand is die een kopje koffie met meneer willen gaan drinken of die het leuk vind om gedichten voor te lezen. Het zou helemaal mooi zijn als het digitaal platform tegelijkertijd een levende sociale kaart, waarin ook de buurtactiviteiten te vinden zijn en de betaalde hulp- en klusdiensten door zelfstandig ondernemers.

Het mooie is dat de regionale Rabobank ook meepraatte en aanbood om voor Zutphen het digitale platform www.wehelpen.nl te ontwikkelen, uiteraard samen met anderen zoals De Vrijwilligerscentrale van Perspectief. Dit nieuwe initiatief kan hier een waardevolle aanvulling op zijn. 
 

Wat GroenLinks betreft: samen aan de slag dus!