Laatste aflevering van de soap ‘Politiek Zutphen’?

“Laat het hierna achter u” adviseerde Wim Dijkstra ons bij de presentatie van zijn rapport. Bijna halverwege de collegeperiode is tijdens de raadsvergadering van 16 november jl. René Sueters van Burgerbelang benoemd als vijfde wethouder. De coalitie bestaat hiermee uit zes partijen (met 16 van de 29 zetels): VVD (3), CDA (2), CU (1), PvdA (3), Burgerbelang (4) en GroenLinks (3). In de update van 17 oktober en in het persbericht van de heer Dijkstra konden jullie de recente ontwikkelingen volgen. Hierbij hopelijk de laatste aflevering!

 

Bijdrage GroenLinks tijdens raadsvergadering 16 november 2015
Hoe zeer gewaardeerd de aanwezigheid van de heer Dijkstra en mevrouw Hoenderkamp ook is geweest in Zutphen; wij hopen dat de soap, die ‘Politiek Zutphen’ heet, hiermee z’n laatste aflevering heeft gehad. En dat het misschien vanaf nu ongewoon gewoon gaat worden. Wij hebben daar vertrouwen in, want we hebben gezien dat we ons als raad samen verantwoordelijk voelen voor Zutphen. Coalitie en oppositie blijken eigenlijk irrelevante begrippen. Het collegeakkoord wordt breed gedragen, dus de gesprekken van de afgelopen tijd gingen vooral over de vorm waarin we willen besturen. Wij zouden ook liever over de inhoud praten, maar soms is het nuttig te investeren in de vorm zoals in de leergang en in het proces van de afgelopen maanden.

Van minderheid naar meerderheidscollege
Het minderheidscollege zien wij als een vorm die kansen biedt voor vernieuwende politiek en zien dit ook goed functioneren; het coalitieprogramma wordt breed gesteund, het overgrote deel van de voorstellen unaniem aangenomen met steeds betere forumvergaderingen vooraf. Prettig! Tegelijkertijd was duidelijk dat in de raad meer draagvlak is voor een meerderheidscollege. Hierover zijn met hulp van de heer Dijkstra en mevrouw Hoenderkamp goede gesprekken gevoerd met als resultaat een vervolg met twee partijen.

Hoe maak je zo’n keuze?
Als fractievoorzitters van de coalitiepartijen waren we vervolgens aan zet en voerden we twee totaal verschillende gesprekken. Ook spraken de andere partijen in de raad geen duidelijke voorkeur voor de ene of de andere partij uit. Hoe neem je dan zo’n besluit? Wat wel duidelijk naar voren kwam is de constructieve houding van Burgerbelang en de focus van D66 op de financiën bijna als doel op zich. Natuurlijk is het belangrijk de financiën op orde te hebben daar werken we ook met elkaar aan. Voor GroenLinks is breed draagvlak voor een nieuwe situatie ontzettend belangrijk geweest in de afwegingen. Uit onderzoek is bekend dat het helpt om over dergelijke besluiten een nachtje te slapen, dus dat hebben we gedaan. Unaniem kwamen we ook met de coalitiepartijen tot de conclusie dat Burgerbelang voelde als de beste toevoeging aan dit college.

Met volle kracht vooruit!
Wat we tenslotte niet onbenoemd willen laten is de rollercoaster die dit proces ook voor het college is geweest. Toen er eindelijk een college benoemd was, viel één van de teamgenoten weg, maar gingen ze krachtig door als minderheidscollege en nu zijn de posities weer herschikt met een extra kracht. Never a dull moment in Zutphen. Als GroenLinks herkennen we in de koers van het college vele van onze idealen en speerpunten en we gaan graag vol energie met alle partijen samen met volle kracht vooruit om nog meer voor onze gemeente te bereiken.

Liza Luesink
Fractievoorzitter