Nu weer lokaal, ook ná de verkiezingen, vol energie!

De komende dagen laten wij ons gezicht zien op alle verkiezingsborden in Zutphen en Warnsveld. Christina, Victor en Liza zijn alweer een jaar actief in de Gemeenteraad. Tijd voor een update! Lees waar Christina trots op is, waar Victor zich voor inzet en waar Liza energie van krijgt.

 

 

 

 

Waar is Christina trots op? 

 • Dat cultuur goed aandacht krijgt in de Gemeenteraad. We zijn het gelukkig eens over een goede plek voor de musea:  het cultuurplein bij de ’s Gravenhof.  En we werken aan een brede visie over cultuur in Zutphen.
 • Dat ik samen met raad en college werk aan goede slimme samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Zoals Het Plein, De Stedendriehoek en de GGD. Er is vanuit het Rijk steeds minder geld te verdelen, des te belangrijker om zaken goed te organiseren & keuzes te maken. Voor GroenLinks is zo’n keuze bijvoorbeeld de inzet op het voorkomen van schulden. 
 • En last but nog least: dat we ons terecht ‘groen’ kunnen noemen. Ik ben persoonlijk betrokken bij onder meer het ecologisch Stadspark en Erve Eme èn heb nauwe banden met de groene achterban. Daardoor heb ik menig groen kunnen redden door kritische vragen te stellen in de raad.

 

Waar zet Victor zich voor in? 

 • Herziening van regels rondom oplaadpunten voor elektrisch rijden. Met mijn eerste motie heb ik bereikt dat de wethouder een toezegging heeft gedaan om regels die een eventuele keus in deze richting in de weg zitten te schrappen.
 • Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn en is wat ons betreft een basisvoorziening. Problemen in het openbaar vervoer heb ik aangekaart en zet ik steeds actief op de agenda. Denk bijvoorbeeld aan “spookbushaltes”. We hebben signalen gekregen dat in Zutphen nog bushaltes te zijn waar geen bus meer stopt, maar waar de dienstregeling nog wel hangt.
 • Preventie is voor ons een belangrijk onderwerp. Aandacht voor onderwerpen zoals PGBhuishoudelijke hulp en zorg dichterbij mensen organiseren. We hebben hier een visie op ontwikkeld en zullen steeds onderwerpen agenderen. In het sociaal domein heb ik een goed netwerk opgebouwd en ben dat nog steeds actief aan het uitbreiden. 
 • SFB regeling (werkgevers krijgen een mobiliteitsbonus/premiekorting wanneer zij jongeren van het praktijkonderwijs een arbeidscontract bieden) onder de aandacht gebracht met het resultaat dat er gekeken wordt hoe deze regeling plek krijgt in de nieuwe situatie na de decentralisaties.

 

Waar krijgt Liza energie van? 

 • Als fractievoorzitter ben ik ook druk geweest met formeren, opnieuw formeren, het opstappen van de SP-wethouder en uiteindelijk het raadsbesluit om door te gaan met een minderheidscollege Dit was niet altijd het leukste, maar wel erg leerzaam.
 • Een grote uitdaging voor de politiek is loslaten, terwijl de traditionele reflex is regie houden en vooral veel regelen. De eerste motie die ik indiende en unaniem aangenomen werd, gaat hierover: #Righttochallenge geef inwoners het recht om de gemeente uit te dagen als zij denken dat ze iets zelf beter kunnen organiseren. 
 • Jongeren uitdagen mee te denken bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs en investeren in het tegengaan van schooluitval en jeugdwerkloosheid. Ik ondersteun de jongerenraad bij de oprichting en verken kansen om in Zutphen 2getthere ‘jongeren voor jongeren coaching’ te krijgen. 
 • Het Asielzoekerscentrum heeft de gemoederen in Zutphen flink beziggehouden. Door te luisteren en ik gesprek te blijven heb ik goed contact opgebouwd met de omwonenden. Ik ben blij dat we als gemeente Zutphen met de komst van het AZC onze verantwoordelijkheid nemen om in het klein vorm te geven aan wat er speelt in de rest van de wereld. Laten we ze een warm welkom geven.

Waar ik tenslotte veel energie van krijg is het teamgevoel binnen GroenLinks. Wethouder, fractie en bestuur vullen elkaar heel mooi aan. We hebben een sterke fractie waarbinnen we allemaal onze kwaliteiten kunnen benutten en steeds reflecteren om te ontdekken wat er beter kan. Ook de contacten met onze achterban (leden èn kiezers!) ervaren we als waardevol. We zien ook jou graag bij een volgend GroenLinks-event, via social media of gewoon op straat!