Opiniestuk

Laat politicus Hirsi Ali ‘terugkomen’ in parlement om te melden dat ze ‘weggaat’....

Volgens persberichten zal VVD-politicus Hirsi Ali binnenkort haar parlementaire werk weer hervatten na een noodgedwongen afwezigheid in verband met bedreigingen met de dood door de verdachte van de moord op Theo van Gogh. Die verdachte schond via die moord ook nog eens het lichaam van de dode door er met een mes een brief met uitgesproken doodsbedreigingen aan Hirsi Ali  mee te ‘versturen’. Dit wás en ís van een onvoorstelbare en onaanvaardbare wreedheid. Daarmee is deze politieke moord op Van Gogh ook een nederlaag voor de parlementaire democratie waarin uitwisselingen van visies, respect voor (extreme) standpunten, het elkaar overtuigen (en ook mogelijk ongelijk durven erkennen ) in debat, machtsvorming door het vergaren van de meeste stemmen bij verkiezingen fundamenteel is.

Hopelijk hebben die ruim 2 maanden afwezigheid toch ook bij haar nog tot enige bezinning geleid over haar eigen politieke functioneren als VVD parlementariër al vrees ik het ergste. Dit gelet op haar vooralsnog laatst gegeven interview aan NRCHandelsblad. waar zij stelde “ nooit mensen beledigd te hebben in de definitie van Van Dale.  Als mensen zich beledigd vóélen, is dat een ander verhaal. Als je begint daaraan toe te geven, kun je beter ophouden. Maar ik heb nooit scheldwoorden gebruikt ” aldus Hirsi Ali die in hetzelfde interview ook nog eens stelt  “ Ik ga me absoluut niet aanpassen “.  In de Dikke Van Dale staat ‘beledigen’ omschreven als ‘pijnlijk treffen in zijn eergevoel, ’iemand te na komen’ en ‘smaden’. Kennelijk kan Hirsi Ali zich niet voorstellen dat ook zónder het gebruik van scheldwoorden haar frontale aanvallen op de aard en betekenis welke de islam voor vele moslims in Nederland nog steeds wél heeft als pijnlijk, als kwetsend en daarmee ook beledigend worden ervaren. De profeet Mohammed is door Hirsi Ali eerst als ‘pervers’ neergezet en later als ‘pedofiel’(wat vaak ook als scheldwoord wordt gebruikt), neergezet en daarmee werden dus opnieuw ook Nederlandse moslims tot op het bot beledigd. Ook heeft zij Nederlandse moslims beledigd die vanuit hun geloof met hart en ziel het al lang bestaande en ook door de VVD gelegitimeerde islamitisch basisonderwijs inhoud en vorm geven door te pleiten voor de afschaffing ervan louter uit kennelijke angst voor de mogelijk schadelijke inhoud van dit onderwijs.

Zo illustreert zij enerzijds haar moed om voor haar politieke doelen - het bestrijden van vooral de gewelddadige politieke islam en vooral dé gewelddadige onderdrukking van dé moslimvrouwen in Nederland (en de wereld) die bevrijd moet worden – te blijven staan en de politieke strijd aan te gaan. Zij lijkt daarmee overigens de enorme verschillen tussen migranten in de manier waarop de islam beleden wordt niet te willen zien en horen. Overigens heb ik van de VVD – en ook niet van Hirsi Ali - nog geen enkel substantieel voorstel in het parlement gezien om bijvoorbeeld de noodzakelijke capaciteit voor vrouwenopvang na huiselijk geweld uit te breiden. 

Tegelijkertijd heeft Hirsi Ali ook laten zien op geen enkele manier gehinderd te worden door compassie, door begrip en inlevingsvermogen voor diegenen tot wie haar boodschap is gericht en die het ‘licht’ nog niet hebben gezien. Dat is buitengewoon zorgelijk omdat dergelijke kwaliteiten noodzakelijk zijn voor het voeren van een gesprek en een dialoog en zeker voor een politicus belangrijke kwaliteiten zijn.

Ik kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de politicus Hirsi Ali door haar uitgesproken politieke opvattingen /- gedrag als het ware heeft ‘georganiseerd’ dat  willens en wetens veel mensen boos, gekwetst, gekrenkt en razend worden met alle risico’s van dien. Háár politieke doelen – niet noodzakelijkerwijze samenvallend met die van de VVD- zijn heilig en behalve het gebruik van fysiek geweld lijken alle middelen waaronder in ieder geval belediging en kwetsen van andersdenkenden geoorloofd. Zij heeft het absolute gelijk en nuancering van eigen visie, het mogelijk ongelijk hebben lijkt haar wezensvreemd. Kritiek op haar opvattingen en presentatie worden geridiculiseerd door politiek andersdenkende tegenstanders (Donner, Van Mierlo) te parkeren in het ‘Land van Ooit’.

De politicus Hirsi Ali zelf hoeft natuurlijk niet te veranderen, laat staan zich aan te passen. Zij heeft zich gepresenteerd als verdediger van de vrijheid van meningsuiting en heeft daarbinnen het morele en politieke gelijk van een bekeerling. Het woord ‘excuus’ lijkt zij niet te kennen als is kennis van en gebruikmaking van een dergelijk woord voor een politicus soms noodzakelijk.Háár politieke opvattingen lijken de maat aller dingen te moeten zijn. Die opvattingen lijken boven-dien sterk gekleurd door haar eigen traumatische persoonlijke geschiedenis en een soort ‘oplossing’ en ‘verwerking’ van die persoonlijke ervaringen. Of het parlement de geëigende plek daar voor is, is twijfelachtig en hangt vooral af van wat de VVD fractie als geheel en de politieke aanvoerder van de VVD haar blijft toestaan al dan niet uit (over-)loyaliteit en electorale overwegingen. Een politiek leider zou duidelijk zijn politieke grenzen markeren.

Uit democratisch oogpunt hoort de politicus Hirsi Ali weer terug te keren in het parlement, liever vandaag dan morgen. Zij is gekozen volksvertegenwoordiger en moet dus primair in de Tweede Kamer haar parlementair politieke werk doen. Ook voor haar is er nog veel te doen. Haar opvattingen als VVD politicus verdienen van af nu weer een volwassen politiek tegengeluid, juist daar.

Persoonlijk denk ik dat het podium van de 2e Kamer - en de VVD - voor haar echt te klein is gezien haar wereldwijde persoonlijke politieke missie. Misschien moet ze terugkomen in de Kamer om te vertellen dat ze weggaat om nog meer boeken ( Short Cut to Enlightment 2) te schrijven en films (Submission 3) te maken. Omdat de hele wereld ook wel weer erg groot is, is wellicht een plek als Europarlementariër een beter forum dan het Nederlandse parlement. Het lijkt me voor haar, het parlement en Nederland beter.

Jelis van Leeuwen, lid van Groenlinks

Stokebrand 5667206 ET ZUTPHEN

0575 529787