Opstappen SP wethouder Gründemann

Zondagmiddag 16 november heeft Engbert Gründemann zijn ontslag als wethouder ingediend. Ook hebben de coalitiepartijen, CDA/CU, PvdA, VVD en GroenLinks, van de SP-fractie het bericht gekregen dat zij het vertrouwen in onze samenwerking opzegt. Beide zaken betreuren wij. Dit betekent namelijk dat de SP niet meer, samen met ons, de verantwoordelijkheid wil dragen voor het uitvoeren van het akkoord “Krachten bundelen”, dat op initiatief van de SP (als grootste partij) tot stand is gekomen. GroenLinks wil met volle kracht het akkoord 'Krachten bundelen' tot uitvoering brengen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. 

Gezamenlijke reactie coalitie partijen:

Zondagmiddag 16 november heeft Engbert Gründemann zijn ontslag als wethouder ingediend. Ook hebben wij, de coalitiepartijen CDA/CU, PvdA, VVD en GroenLinks, van de SP-fractie het bericht gekregen dat zij het vertrouwen in onze samenwerking opzegt. Beide zaken betreuren wij. Dit betekent namelijk dat de SP niet meer, samen met ons, de verantwoordelijkheid wil dragen voor het uitvoeren van het akkoord “Krachten bundelen”, dat op initiatief van de SP (als grootste partij) tot stand is gekomen. 

In de afgelopen periode ontstond in de raad, bij zowel coalitie- als oppositiepartijen, zorg over het functioneren van wethouder Gründemann. Met name de wijze van communiceren en het gebrek aan vermogen om mensen en partijen te verbinden leidde tot ongewenste situaties. Dit dreigde het boeken van de door de coalitie beoogde resultaten in de weg te gaan staan. Verbinden en het bouwen van relaties is de kern van het coalitieakkoord ‘Krachten bundelen’.

Het aan de orde stellen van persoonlijk functioneren moet met respect en zorgvuldigheid gebeuren. De coalitiepartijen hebben in persoonlijke gesprekken de zorg met betrekking tot zijn functioneren met wethouder Gründemann besproken. Deze gesprekken hebben in goede verstandhouding plaatsgevonden, waarbij de wethouder heeft aangegeven de noodzaak tot verbetering te onderkennen en bereid te zijn zich hiervoor in te zetten. Helaas trad onvoldoende verbetering op. Wij hebben onze zorg gedeeld met de fractievoorzitters van de oppositiepartijen en ook bij hen kon de wethouder op onvoldoende steun rekenen. Wethouder Gründemann heeft daarop zelf besloten zich terug te trekken.

De afgelopen periode zijn er binnen de coalitie, zowel binnen de raad als het college, inhoudelijk geen verschillen van inzicht geweest. Wij, de fracties van CDA/CU, PvdA, VVD en GroenLinks blijven voor 100% achter het akkoord 'Krachten Bundelen' staan, inclusief de inbreng van de SP, en willen in de toekomst constructief blijven samenwerken. De komende week zal de coalitie in overleg gaan met de fractievoorzitters om te kijken hoe we verder gaan.

 

Reactie Fractie GroenLinks:

GroenLinks wil met volle kracht het akkoord 'Krachten bundelen' tot uitvoering brengen, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Wij hadden het coalitieakkoord graag samen met de SP uitgevoerd en betreuren het dat zij ervoor kiezen om niet langer de verantwoordelijkheid te nemen.

Tussen alle partijen in de raad wordt op dit moment gewerkt aan brede samenwerking en het bouwen aan onderling vertrouwen. Dat er na een lange onderhandelingsperiode nu weer onrust in de Zutphense politiek is, is een tegenvaller. Tegelijkertijd wordt het coalitieakkoord breed gedeeld in de Zutphense Gemeenteraad. De titel van het akkoord ‘Krachten bundelen’ is een werkwoord dat we met elkaar in de praktijk moeten brengen.

De rode draad in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat we streven naar een samenleving waarin het gaat om mensen en niet om cijfers. Een samenleving waarin je jezelf kunt zijn, je talenten waar kunt maken en baas kunt zijn over je eigen leven. Een samenleving waarin we eerlijk delen: nu en met volgende generaties. Deze rode draad herkennen wij in het collegeakkoord en de fractie van GroenLinks heeft nog steeds een rotsvast vertrouwen in nut en noodzaak van ‘Krachten bundelen’.