Nieuws over iedereen

Referendum

Zutphen kent een bijzondere inspraakmogelijkheid. In gezamenlijkheid kunnen 3.000 burgers een correctief referendum aanvragen over een door de raad genomen besluit.

Lees verder

VERZOENING

Maandag 7 november was een raadsvergadering van de verzoening. Niemand heeft dat zo benoemd en toch gebeurde iets opvallends. Hoe onuitgesproken ook.

Lees verder

FATSOENLIJKE BELONING ALFAHULPEN

Bij de Kerntakendiscussie (KTD) is één van de voorgenomen bezuinigingen dat vanaf 2014 de vergoeding voor alfahulpen, in het PGB, omlaag gaat naar 9 euro per uur.

Lees verder

MINDER (REST)AFVAL

Zutphen wil graag dat het restafval enorm afneemt. Nu is dat zo’n 160 kg. per huishouden; de ambitie is om dat terug te brengen naar 10 kg in 2020.

Lees verder

ENERGIEZUINIGE WONINGEN

over de doelstellingen om energieneutraal te worden en dus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen...

Lees verder