Nieuws over iedereen

Algemene beschouwingen

Voorzitter, leden van de raad, aanwezigen op de publieke tribune, de fractie van GroenLinks kijkt tevreden terug op de resultaten tot nu toe...

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkelingen

In het verleden is er binnen de GroenLinks afdeling Zutphen/Warnsveld een tijd lang een werkgroep Ruimtelijke ordening actief geweest. Ik heb het initiatief voor deze werkgroep genomen omdat ik niet tevreden was met de wijze waarop met ruimtelijke ontwikkelingen werd omgegaan in onze gemeente.

Lees verder

Wethouderen voor GroenLinks

Dat is al weer even geleden dat ik in deze rubriek van me liet horen. Er is altijd een reden om de dingen te doen die je doet. Druk zijn we allemaal. Ook wethouders maken zich nog steeds elke dag druk om hun stad of hun gemeente...

Lees verder

Men wordt geacht artikel 1 te kennen

Artikel 1 van de Grondwet: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Lees verder