Nieuws over iedereen

Motie Bronsbergen

Onze coalitiegenoten kwamen met een motie Bronsbergen; fractievoorzitter Noortje Jacobs kwam met de volgende repliek waarna uiteindelijk de motie werd ingetrokken.

Lees verder

het WMO-debat op 3 oktober

Een belangrijke discussie gaat plaatsvinden in het WMO-debat op 3 oktober. Juli 2006 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking. De WMO vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Lees verder

Commissies

Raadscommissies Algemeen Bestuur, Samenleving, Stadsontwikkeling & Stadswerk.

Lees verder