Liza Luesink
Liza Luesink

Raadsvergadering 18 mei 2015 – rapport Dijkstra

Voetbal & Politiek, het zijn onderwerpen die je beter kunt vermijden op feestjes. Toch typisch, want in mijn omgeving zijn dat juist de onderwerpen van gesprek. Dat is leuk wanneer GroenLinks met Jesse Klaver als nieuwe fractievoorzitter meer dan verdriedubbeld in de peilingen. Minder leuk is het als ons team hier in het rapport van de heer Dijkstra vergeleken wordt met ‘kluitjesvoetbal’. Vermoedelijk was ik niet de enige die terecht wat uit te leggen had…

Met drie formatierondes hebben we net als het Nederlands elftal in korte tijd te vaak van tactiek gewisseld. We begonnen met Burgerbelang, D66, VVD en GroenLinks. Vervolgens trok Burgerbelang de stekker eruit en probeerde het met SP, PvdA, CDA&CU. Uiteindelijk werd het een coalitie van SP, PvdA, CDA/CU en GroenLinks, totdat de SP met haar wethouder mee vertrok. Vinden we het heel gek dat mensen ons niet meer kunnen volgen? De heer Dijkstra adviseert eerst een aantal stappen te zetten, zodat de spelers hun juiste positie in het veld kunnen innemen. Daarna kunnen we de wedstrijd weer hervatten. Vorig jaar was ik bij het WK in Brazilië en zag ik hoe daar een echt team glorieus wedstrijden won. Volgens mij kunnen wij drie dingen van het Nederlands elftal leren: rolverdeling, elkaar iets gunnen en het oranje legioen.

Ten eerste: de rolverdeling in het Nederlands elftal van 2014 was duidelijk, iedere speler wist waarvoor hij opgesteld stond. De heer Dijkstra benoemt dit terecht als ontwikkelpunt voor onze raad. Als er een bal voorbij komt, duiken we er met z’n allen op. Onze rol is in theorie duidelijk, maar de praktijk blijkt weerbarstiger. Waar zijn we controlerend en waar nemen we initiatief? Waar hebben we ruimte om te reageren op voorstellen of is het dichtgetimmerd? Fractievoorzitters kunnen hierbij meer een aanvoerdersrol pakken. Wat vinden wij belangrijk en hoe zorgen we dat we de rollen beter benoemen?

Laten we om te beginnen meer en beter met elkaar in gesprek gaan. In de ‘derde helft’ na de raadsvergadering gaat dat vanzelf, maar in het veld vuren we vaak vragen af op het college en zijn we maar mondjesmaat met elkaar in gesprek. Een eerste idee om dit te faciliteren is een beeldvormend forum waarbij het college niet aan tafel zit en we dus wel met élkaar in gesprek moeten. Concreet is bijvoorbeeld een Zutphense variant op het basisinkomen een onderwerp dat zich hiervoor leent. Met de werkgroep basisinkomen, VVD, Stadpartij en D66 hebben we hierover al een eerste verkenning gehad. We komen nog met een voorstel om hierover met alle partijen van gedachten te wissen.

In de raad is net als op het veld belangrijk van elkaar te weten: op wie kun je vertrouwen voor de rugdekking en wanneer laat je de bal gaan voor een ander? Zoals de heer Dijkstra zei wees helder over je rol. We moeten elkaars rol daarin ook kennen en accepteren zonder spelbederf.

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is het tweede punt: gunnen. GroenLinks wil een raad waarin we elkaar iets gunnen. De spelers van het Nederlands elftal gunden elkaar de kans om te scoren. Denk bijvoorbeeld aan Arjen Robben die Klaas-Jan Huntelaar de penalty liet nemen tijdens de wedstrijd tegen Mexico. Robben zei hierover: “Natuurlijk had ik zelf willen schieten, maar soms moet je elkaar dingen gunnen. Dit was het moment van Klaas-Jan. We doen het tenslotte met z’n allen!”

Uit het rapport van Dijkstra komt naar voren dat we elkaar in het veld vaak niet gunnen om te scoren, waardoor chaos ontstaat. Na de wedstrijd kijken we elkaar dan verdwaasd aan. Wij hebben geen letterlijke bal op een penalty stip, maar het woord ‘vertrouwen’ viel regelmatig. Onder welke voorwaarden ontstaat vertrouwen? Robben vertrouwde erop dat Huntelaar zou scoren en stelde het belang van Nederland boven zijn eigen belang. Wij willen natuurlijk ook allemaal scoren en applaus ontvangen. Zoals mijn collega van de SP benoemde mogen we ook juist verschillend zijn, en terecht. Tegelijkertijd hebben we hetzelfde doel en willen we allemaal het beste voor Zutphen, dus laten we elkaar ook de ruimte gunnen om hier een bijdrage aan te leveren.

GroenLinks wil betere gesprekken in raad en fora en samen met de Griffie nadenken over nieuwe vormen. Het is in de commissie bestuurscultuur nog niet gelukt, dus wij denken dat het goed is dat een nieuwe kleinere delegatie raadsleden deze kar gaat trekken. Daarbij hoeft dus niet perse elke partij vertegenwoordigd; ook dat is vertrouwen. Verandering is er niet van de een op de andere dag. Voetballers trainen ook niet voor niets, dus dat lijkt ons ook goed. De opdracht van die werkgroep (dus geen praatgroep) formuleren we samen: hoe ziet de gewenste Zutphense bestuurscultuur eruit en hoe zorgen we dat er na de zomerstop een team staat waar Zutphen trots op kan zijn.

Dit brengt me bij ons derde en laatste punt is: het oranje legioen. GroenLinks wil dat inwoners trots kunnen zijn op hun bestuur. Ik mocht tijdens het WK in Brazilië even deel uitmaken van het oranje legioen en kan je vertellen dat het een waanzinnige ervaring is. Je staat zelf niet in het veld, maar voelt je wel enorm betrokken bij de spelers. Wij hebben hier een trouwe schare fans op de publieke tribune, dank daarvoor, maar dat kan beter. Ook hier kunnen we leren van het voetbal. Ieder voetbalteam vanaf de F-jes, die nog kluitjesvoetbal mógen spelen, begint het seizoen met een teamfoto. Wij hebben niet eens een teamfoto, tijd om te maken vinden jullie ook niet? Onze afdelingsbesturen geven in ieder geval al het goede voorbeeld, want die gaan binnenkort met elkaar kennismaken. Tenslotte: geen oranje legioen zonder de media. Wij zien graag dat onze lokale radio B-FM de raadsvergadering kan uitzenden, zodat iedereen de raad live kan volgen.

De GroenLinks fractie wil vol energie samen met jullie deze stad vertegenwoordigen. We willen dat ons Zutphense legioen met trots achter ons kan gaan staan. We zijn teveel met onszelf bezig geweest, dat is genoeg geweest. Laten we elkaar de bal toespelen en duidelijke signalen geven waar je staat en waar je naartoe wil in het veld. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we van de underdog van Nederland kampioen kunnen worden en ons Zutphense legioen als een 12e man achter ons staat!

Met vriendelijke groet,
Liza Luesink
Fractievoorzitter GroenLinks Zutphen-Warnsveld