Themadag Zorg en samenleving
Themadag Zorg en samenleving

Themadag Zutphen-Lochem over stigma’s, talent en samenwerking

GroenLinks Zutphen wil u graag informeren over een interessant initiatief:
Een aantal enthousiaste initiatiefnemers van GGNet, Ixta Noa, Herstel4U en Autisme Café Zutphen-Lochem hebben de krachten gebundeld en organiseren op 10 oktober een aantal activiteiten in de Burgerzaal met als titel: ‘Kijk Mij Nou!’.

Op 10 oktober is er ieder jaar landelijk aandacht voor psychische gezondheid. Misschien hebt u eind augustus al de TV uitzendingen “Doe eens normaal” gevolgd. Dit is een voorbeeld van 'Eigen Kracht''  en wat er voor nodig is om dit te behouden.

Iedereen kent wel iemand met een psychische aandoening. Vaker dan wordt gedacht, blijkt hierop nog een taboe te rusten dat leidt tot vooroordelen en stigma’s. Dat moet anders. Er ligt een maatschappelijke opdracht om met elkaar, van overheid tot individuele burger, stigma’s te bestrijden en het tolerantie niveau in een gemeente, in de wijk, te vergroten. Vrijdag 10 oktober is een mooie kans om, in deze tijden van participatie en transitie, begrip en wederzijds respect te organiseren tussen burgers en mensen met psychische klachten. Kortom voor mensen die zorg nodig hebben.

Het ochtendprogramma biedt de mogelijkheid tot inhoudelijke discussie. U kunt het ook zien als een groot keukentafel gesprek met onderlinge informatie en uitwisseling van ervaringen.
Om 9.00 uur starten we met een levensverhaal van een ervaringsdeskundige van Ixta Noa. Daarna gaan we in gesprek over de problemen waar mensen met psychische klachten tegenaan lopen en wat zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Hoe kunnen we de kracht van de persoon zelf, maar ook de talenten uit de omgeving gebruiken om elkaar te helpen? Dit onderdeel zal tot 10.30 uur duren. Daarna is er gelegenheid elkaar informeel te treffen bij de meet & greet tafels; 's middags is er tussen 13.00 en 17.00 uur elk heel uur een workshop. De eerste gaat over familieparticipatie, daarna positieve psychiatrie, ervaringsdeskundigheid, en als laatste anders communiceren.

De hele dag is de fototentoonstelling 'Kijk mij Nou!' te bezichtigen. We sluiten de dag af in het Filmtheater Luxor met de film “de gek op de heuvel”, een film over autisme in een gezin. Ook gratis, maar wel even reserveren op de website www.luxorzutphen.nl. Er zijn ongeveer 70 plaatsen beschikbaar.

Wij nodigen u als vertegenwoordigers van onze gemeenschap van harte uit voor deze dag en vragen u ook anderen hiervoor uit te nodigen, hen te vertellen dat hun verhaal, er toe doet.

GGNet,
Ixta Noa,
Herstel4U en
Autisme Café Zutphen-Lochem