Nieuws van iedereen

DWARS afdeling stedendriehoek

DWARS Stedendriehoek

Na de verkiezingen zijn een twintigtal jongeren uit Apeldoorn en Zutphen bijeengekomen in een meet-up om te praten over de toekomst die we met elkaar willen gaan bouwen. 

Lees verder

Formerende partijen maken wethouderskandidaten bekend

Harry Matser

De kandidaat wethouders voor de formerende partijen zijn Harry Matser (GroenLinks), Annelies de Jonge (PvdA), Mathijs ten Broeke (SP) en Laura Werger (VVD). De bekendmaking van de wethouderskandidaten volgt op het integriteitsonderzoek dat vandaag is afgerond. Daaruit blijkt dat er geen belemmeringen zijn om de kandidaten te benoemen. Raadsbreed was de wens om dit onderzoek te laten uitvoeren. Vrijdag 18 mei presenteren GroenLinks, PvdA, SP en VVD het coalitieakkoord en maandag 28 mei vindt het debat over het akkoord plaats en worden de wethouders geïnstalleerd. 

Lees verder

Terugblik ledenvergadering 24 april

Ledenvergadering 24 april 2018

Afgelopen dinsdagavond werd de ledenvergadering van GroenLinks Zutphen gehouden in de IJsselstroom. Hierbij werd onder andere teruggeblikt op de campagne, vertelde Liza Luesink over het informatieproces en de formatie en werd er een brainstormsessie gehouden.

Lees verder