Nieuws van iedereen

Manifest Vrijheid Eerlijk Delen

In het Manifest Vrijheid Eerlijk Delen doen Femke Halsema en Ineke van Gent voorstellen voor de hervorming van de verzorgingsstaat. INEKE VAN GENT en RONALD PAPING
voeren op MAANDAG 22 MEI bij ons hierover een debat.

Lees verder

Motie Bronsbergen

Onze coalitiegenoten kwamen met een motie Bronsbergen; fractievoorzitter Noortje Jacobs kwam met de volgende repliek waarna uiteindelijk de motie werd ingetrokken.

Lees verder

Commissies

Raadscommissies Algemeen Bestuur, Samenleving, Stadsontwikkeling & Stadswerk.

Lees verder

Verschijningsdata LinksAf 2e helft 2005

Alle goede voornemens van de redactie en degenen die ons ondersteunen hebben ertoe geleid dat we voor de rest van 2005 de volgende data van verschijning en sluiting van LinksAf kunnen presenteren.

Lees verder