Nieuws van iedereen

GROEN IN EN OM DE STAD

Groen in de vorm van bomen, struiken en planten is erg belangrijk voor het welbevinden van ieder mens. GroenLinks vindt het daarom van belang om het groen in en om de stad te behouden en te versterken.

Lees verder

Manifest Vrijheid Eerlijk Delen

In het Manifest Vrijheid Eerlijk Delen doen Femke Halsema en Ineke van Gent voorstellen voor de hervorming van de verzorgingsstaat. INEKE VAN GENT en RONALD PAPING
voeren op MAANDAG 22 MEI bij ons hierover een debat.

Lees verder

Motie Bronsbergen

Onze coalitiegenoten kwamen met een motie Bronsbergen; fractievoorzitter Noortje Jacobs kwam met de volgende repliek waarna uiteindelijk de motie werd ingetrokken.

Lees verder

Commissies

Raadscommissies Algemeen Bestuur, Samenleving, Stadsontwikkeling & Stadswerk.

Lees verder