Nieuws van Johan Luijendijk

MINDER (REST)AFVAL

Zutphen wil graag dat het restafval enorm afneemt. Nu is dat zo’n 160 kg. per huishouden; de ambitie is om dat terug te brengen naar 10 kg in 2020.

Lees verder

ENERGIEZUINIGE WONINGEN

over de doelstellingen om energieneutraal te worden en dus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen...

Lees verder

Lening aan vliegveld Teuge

Helaas besloot de meerderheid van de gemeenteraad om garant te staan voor een lening aan vliegveld Teuge. GroenLinks is hier geen voorstander van.

Lees verder

Kater na kerntakendiscussie

De kerntakendiscussie is voorlopig afgerond. Dinsdag 31 mei hebben de collegepartijen met 16 aanwezige raadsleden gestemd voor het voorstel om in 2015 12 miljoen euro te bezuinigen. De voltallige oppositie was toen al weggelopen.

Lees verder