GroenLinks Zutphen
GroenLinks Zutphen

Verkiezingsprogramma 2018-2022

21 maart 2018 is het zover. Dan mag je naar de stembus om te kiezen wie er in de gemeenteraad van Zutphen komt. Een lastige keuze, want wie vertegenwoordigt nu het beste wat jij belangrijk vindt? Moet er meer geld naar het zwembad of jongerenhuisvesting, of juist meer geld naar cultuur, infrastructuur of zonnepanelen? Hoe organiseer je huishoudelijk hulp het beste? Wat doen we om meer mensen kans te bieden op een baan? 29 Raadsleden vertegenwoordigen straks weer 47 duizend inwoners in onze mooie gemeente. Ook -júíst- jouw stem telt daarbij.

Bij GroenLinks vinden we het belangrijk dat Zutphen in balans is, dat Zutphen er is voor alle leeftijden, dat je in Zutphen kunt wonen, werken en jezelf ontwikkelen. Iedereen is welkom in Zutphen en dat maken we ook letterlijk zichtbaar, door het initiatief om een regenbooggemeente te zijn en de prominente aanwezigheid van Artikel 1 van onze grondwet. Gelijke behandeling voor iedereen is helaas nog steeds niet vanzelfsprekend. Hier blijven we ons voor inzetten.

Grondwet Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Bij GroenLinks weten we dat je betrokken inwoners nodig hebt om je woonomgeving mooier te maken én te houden. Bijvoorbeeld op het gebied van groen: het opgeknapte Emerpark en de aanleg van natuurspeeltuinen. We vinden het belangrijk dat we als gemeente ons historische en groene karakter behouden en versterken. Wij zetten ons daar vol energie samen voor in.

Ons verkiezingsprogramma 'GroenLinks geeft Zutphen energie' is hieronder te downloaden.