Windmolens

Het kostte miljoenen jaren om onze voorraad fossiele energie te maken. Het kost ons enkele honderden jaren om deze voorraad op te stoken. We putten de aanwezige voorraad in een onvoorstelbaar hoog tempo uit!

Waarschijnlijk zitten we dus binnenkort zonder! Dat duurt geen honderd jaar meer.Willen we ook in de toekomst onze behoefte aan energie stillen, dan moeten we er op de eerste plaats zuinig mee zijn. Daarmee gaan we de slag echter niet winnen. We moeten dus op zoek naar alternatieven.

Ons verbruik is zo gigantisch dat er geen ruimte zal zijn voor voorkeuren: alle vormen van duurzame energie (en misschien ook wel niet duurzame, vervuilende energie) zullen we hard nodig hebben.Een enkel cijfer om dit te illustreren. Alleen al in Nederland verstoken we ongeveer een miljard MWh per jaar. Hiervan is slechts 5 miljoen MWh windenergie: ongeveer 5 promille van ons verbruik: het schamele tussenresultaat van 20 jaar windmolenontwikkeling. En dat terwijl windenergie de meest schone vorm van energie is.Willen we dus een antwoord vinden op de slinkende voorraad fossiele energie dan moeten we ontwikkelen. Dan moeten we op zoek en dan moeten we snel aan de hernieuwbare energie. Op zee, op land. Met biomassa, met zon en met wind. In heel Nederland en ver daar buiten maar ook in Zutphen.Daarom zeg ik: Windmolens zijn in Zutphen hard nodig. Ze vormen een noodzakelijk middel om te voorzien in onze toekomstige behoefte aan energie. Gerard Buitink

(statement als aftrap van het STROOM-debat in het Koelhuis met als thema: "Zutphen wil zo snel mogelijk energieneutraal worden; is het plaatsen van extra windmolens hiervoor de beste oplossing?")