Nieuws

FATSOENLIJKE BELONING ALFAHULPEN

Bij de Kerntakendiscussie (KTD) is één van de voorgenomen bezuinigingen dat vanaf 2014 de vergoeding voor alfahulpen, in het PGB, omlaag gaat naar 9 euro per uur.

Lees verder

MINDER (REST)AFVAL

Zutphen wil graag dat het restafval enorm afneemt. Nu is dat zo’n 160 kg. per huishouden; de ambitie is om dat terug te brengen naar 10 kg in 2020.

Lees verder

ENERGIEZUINIGE WONINGEN

over de doelstellingen om energieneutraal te worden en dus de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te bouwen...

Lees verder

Lening aan vliegveld Teuge

Helaas besloot de meerderheid van de gemeenteraad om garant te staan voor een lening aan vliegveld Teuge. GroenLinks is hier geen voorstander van.

Lees verder