Nieuws

De Voorjaarsnota

Op 22 juni vergaderde de gemeenteraad van Zutphen over de Voorjaarsnota. Deze nota bevat de hoofdlijnen voor het beleid voor 2008 en de financiële onderbouwing ervan.

Lees verder

Archeologie

Al jarenlang is Zutphen gezegend met een enthousiast team, dat alle schatten in de bodem uit het verleden onderzoekt.

Lees verder

De woonvisie van de gemeente Zutphen

Iedereen die om zich heen kijkt, ziet dat er veel woningen worden gebouwd, in de stad zelf als kleine woonprojecten en grote projecten zoals Leesten en Teuge. Daarnaast is er een bestaande woningvoorraad die wordt beheerd door woningbouwverenigingen, maar ook makelars, particulieren etc.

Lees verder