Nieuws

het WMO-debat op 3 oktober

Een belangrijke discussie gaat plaatsvinden in het WMO-debat op 3 oktober. Juli 2006 treedt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in werking. De WMO vervangt de Welzijnswet, de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Lees verder

Commissies

Raadscommissies Algemeen Bestuur, Samenleving, Stadsontwikkeling & Stadswerk.

Lees verder

Verschijningsdata LinksAf 2e helft 2005

Alle goede voornemens van de redactie en degenen die ons ondersteunen hebben ertoe geleid dat we voor de rest van 2005 de volgende data van verschijning en sluiting van LinksAf kunnen presenteren.

Lees verder

De fietsbrug

De nieuwe IJsselbrug in Zutphen moet als het
aan de raadsfractie van GroenLinks ligt als een van de eerste Nederlandse bruggen een onder de rijbanen hangende fietsbrug krijgen (bron De Stentor).

Lees verder