Oproep: meedenkers gevraagd!

Welke thema's zijn belangrijk voor het verkiezingsprogramma 2014-2018?
Als programmacommissie willen we de inwoners van Zutphen op verschillende manieren betrekken bij het verkiezingsprogramma. Eind november as. leggen we het concept verkiezingsprogramma voor aan de ALV, dus de komende maanden gaan we nog flink aan de slag.

In het basisprogramma vanuit GroenLinks landelijk zijn onderstaande 10 thema’s geformuleerd (in willekeurige volgorde). Welke van deze thema’s spreekt je het meest aan of waar heb je kennis van of affiniteit mee?

  1. Gezonde woonomgeving
  2. Voorrang voor fietsers en voetgangers
  3. Natuur om van te genieten
  4. Pak milieuvervuiling aan
  5. Economie moet duurzaam
  6. Betaalbare en energiezuinige woningen voor iedereen
  7. Onderwijs ontwikkelt talent
  8. Meepraten met de gemeente: beginspraak
  9. Ruimte voor kunst en cultuur (over de ALV van 5 september jl. over het Broederenklooster volgt binnenkort een terugkoppeling in de LinksAf)
  10. Goede zorg in de buurt. Door de huidige gemeenteraadsfractie wordt op donderdag 26 september om 15 uur, een brainstorm-bijeenkomst gehouden over coöperatieve vormen van diensten en zorg aanbod in de wijk. Wil je erbij zijn, neem dan contact op met c.oosterhoff@raad.zutphen.nl

Zin om mee te denken? Laat weten welk thema jij belangrijk vindt door te mailen naar zutphen@groenlinks.nl. Onderaan dit bericht kun je aangeven welk thema voor jou het meest belangrijk is.