Bijeenkomst goede zorg in de buurt

Stel je voor dat creatieve zelfstandig ondernemers, stichtingen, vrijwilligersinitiatieven en belangenorganisaties de krachten bundelen in wijkcoöperaties, die gezamenlijk zorg en diensten aanbieden aan inwoners die daar behoefte aan hebben. Op 26 september vanaf 15.00 uur willen wij graag in gesprek over zorg in de buurt met mensen die ook kansen zien. Mensen die zelf hulp nodig hebben, mantelzorgers, zelfstandig ondernemers en professionals uit zorg & welzijn.

Wil je erbij zijn? Meldt je aan via c.oosterhoff@raad.zutphen.nl.

 

Stel je voor dat de hulp dichtbij is…

De nieuwe exploitant van de Kaardebol is Atelier3D, een coöperatie van zelfstandig ondernemers, maatschappelijke organisaties en stichtingen die zich inzetten voor een duurzamer Zutphen. Hiermee slaan ondernemers, professionals en vrijwilligers de handen ineen om van de Kaardebol een inspirerend en ondernemend centrum voor duurzaamheid te maken. Deze ontwikkeling levert niet alleen een bezuiniging op voor de gemeente Zutphen, maar ook een stevige impuls aan de sociale en duurzame ontwikkeling van Zutphen.

Van Atelier 3D kunnen we leren dat ruimte geven aan  ondernemerschap niet hoeft te leiden tot ongebreidelde commercialisering, maar dat dit kan uitnodigen tot ondernemerschap met een mix van zakelijke en ideële doelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat juist die mix zorgt voor een toekomstbestendige Kaardebol waarin duurzaamheidsbewustwording geborgd is.

De gemeente staat komende jaren voor de enorme opgave om de verzorgingsstaat op lokaal niveau te hervormen. Het huidige systeem voldoet niet meer. Niet alleen omdat het te kostbaar wordt, maar ook omdat het te bureaucratisch en anoniem is geworden en onvoldoende aansluit bij de behoefte van de mensen. Wat kunnen we van de ontwikkeling van de Kaardebol leren voor zorg en ondersteuning?

 

Stel je voor…

Stel je voor dat creatieve zelfstandig ondernemers, stichtingen, vrijwilligersinitiatieven en belangenorganisaties de krachten bundelen in wijkcoöperaties, die gezamenlijk zorg en diensten aanbieden aan inwoners die daar behoefte aan hebben. Denk aan dagbesteding en activiteitenbegeleiding, boodschappen, maaltijden, gezelschap, kleine klussen in en rondom huis, reparaties van apparaten, vervoer van en naar het ontmoetingscentrum of het ziekenhuis, activiteiten in wijkcentra etc.  Dienst-wederdienst zou hierin kunnen passen, of ruilen en lenen. Op al deze terreinen zijn er al veel creatieve ideeën en initiatieven in Zutphen, die nog meer tot ontwikkeling  kunnen komen als zij elkaar op zoeken en de krachten bundelen.

Stel je voor dat vragers en aanbieders gelijkwaardig en niet concurrerend samenwerken in coöperaties. Stel je voor dat de diensten en activiteiten, ten dele, door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt uitgevoerd worden. Stel je voor dat de gemeente, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, individuele of groepen inwoners opdrachten verstrekken aan en diensten afnemen van deze wijkcoöperaties…

Behalve dat dit direct winst oplevert voor de Zutphense samenleving en de mensen die hulp nodig hebben, zal het ook de gemeente en de gevestigde zorgaanbieders en verzekeraars een spiegel voorhouden: zo kan het ook! Het brengt daardoor ook de professionele en specialistische zorg en begeleiding dichterbij. Wat ons betreft doen de gemeente en de gevestigde zorgaanbieders en verzekeraars een stap achteruit en geven zij de ruimte voor de ontwikkeling van dit soort wijkcoöperaties.

 

Op 26 september vanaf 15.00 uur willen wij graag in gesprek met mensen die ook kansen zien. Mensen die zelf hulp nodig hebben, mantelzorgers, zelfstandig ondernemers en professionals uit zorg  & welzijn. Wil je erbij zijn? Meldt je aan via c.oosterhoff@raad.zutphen.nl.

 

Liesbeth van Burken, lid GroenLinks

Theo Royers, zelfstandig adviseur zorg, en lid van GroenLinks

Christina Oosterhoff, raadslid GroenLinks