Politici zijn net mensen

Tsja, politici zijn net mensen, soms ook onnavolgbaar. In de raad van 7 oktober werd de derde bestuursrapportage van 2013 besproken. Een goed leesbare rapportage met alle benodigde informatie, op tijd geleverd. En dat is een compliment waard. Jarenlang hebben we vanuit de raad aangedrongen op tijdige en goede informatie. Eindelijk is het zover. De complimenten werden dan ook door alle partijen uitgesproken. Maar, wat schetst mijn verbazing?

Enkele partijen vroegen aan het college waar dan op gestuurd moest gaan worden. Wonderlijk!  Daar zijn we toch voor in de politiek. Met de aangeleverde informatie kun je (bij)sturen. Voor GroenLinks is het helder dat veel bezuinigingen gerealiseerd zijn. Dat er veel initiatieven zijn die taken van de gemeente hebben overgenomen, bv. Atelier 3D, de kinderboerderij, het Warnshuus, in de Zuidwijken komt het van de grond.

Duidelijk is ook dat er nog een aantal zorgen zijn. Hanzehof, zwembad, het Plein en de loonsomreductie binnen de gemeente vragen om een verder debat tussen college en raad. En dat gaat er komen. En dan zijn de raadsleden toch echt de beste stuurlui…. die hun eigen geluid mogen laten horen