Website ecologisch stadspark

Het initiatief ‘Ecologisch Stadspark Zutphen’ heeft sinds kort een eigen website: www.stadsparkzutphen.nl. Behalve veel mooie foto’s zijn daarop zowel de plannen als de nieuwste wapenfeiten te vinden van de Initiatiefgroep die zich met veel enthousiasme inzet voor het groengebied tussen de Zuidwijken en het Waterkwartier.

De Initiatiefgroep bestaat uit een aantal wijkbewoners en andere belangstellenden die zich inzetten voor een meer ecologisch verantwoorde inrichting en beheer, meer samenhang en een betere beleefbaarheid in het park voor omwonenden. De initiatiefgroep maakt deel uit van de coöperatie A3D. Hoewel het initiatief niet gebonden is aan een politieke partij, valt op dat nogal wat GroenLinksers er hun medewerking aan verlenen.

Nieuwe activiteiten hebben betrekking op de inrichting van het middengebied rond de Pluktuin, de aanleg van twee stukken fietspad, een verhalendag bij de Kaardenbol, de plannen van de gemeente voor het gebied Helbergen en de organisatie van een nieuwe buitenspeeldag voor kinderen. Daarnaast is er de wens om voor diverse praktische werkzaamheden een beheergroep in het leven te roepen.

Enthousiast geworden? De groep kan nog veel vrijwilligers gebruiken. Aanmelden via de website www.stadsparkzutphen.nl