Verkiezingsprogramma & Filmpje 2014

Hierbij ons verkiezingsprogramma voor 2014-2018. We kiezen voor een samenleving waar het gaat om mensen en niet om cijfers. Een samenleving waarin je jezelf kan zijn en je talenten waar kunt maken, en waar we elkaar daarbij helpen. Waarin we eerlijk delen, in Zutphen en Warnsveld, in Nederland, in de wereld en met volgende generaties. Waarin een ieder baas kan zijn over zijn eigen leven. Lees het programma en bekijk onze campagne film!

Dit vernieuw(en)de GroenLinksprogramma hebben we met een groot aantal inwoners van de gemeente Zutphen geschreven. Online en offline zijn ideeën en suggesties verzameld en is er uitgebreid gediscussieerd. Deze samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een vijftal hoofdstukken: ‘Aantrekkelijke gemeente’, ‘Fijn wonen’, ‘Leren, werken & ondernemen’, ‘Zutphen energieneutraal’ en ‘Samenleven’. 

Ieder hoofdstuk begint met “Stel je voor…”; dat is de insteek die de programmacommissie en de meedenkers voor ogen hadden voordat zij per onderwerp de diepte in gingen. De hoofdstukken zijn in paragrafen verdeeld; van iedere paragraaf valt te lezen wat GroenLinks in de voorgaande periode heeft bereikt (resultaten) en wat we in de komende periode willen gaan bereiken (speerpunten). 

Lees het programma hier!