Groen - Sociaal – Open

Verkiezingsprogramma 2010-2014

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks samengevat in 22 punten. Het totale programma kunt u hier binnenkort downloaden:

Elf resultaten waar we trots op zijn:

1. Artikel 1 van de Grondwet in de hal van het Stadhuis en het Plein

2. Zutphen wordt energieneutraal en produceert dan haar eigen energie

3. De overdekte gratis bewaakte fietsenstalling bij het station

4. ' Rode loper' voor fietsers van Leesten naar het Centrum

5. Stadsecoloog die werkt aan de ecologisering en vergroening van alle gemeentelijke plannen.

6. Het Plein, waar Sociale diensten, UWV, werkgevers, en werkzoekenden samen werken.

7. Gezinscoaches die mensen begeleiden op weg naar zelfredzaamheid.

8. Verkeersluwe wijken door o.a. de paaltjes in Leesten en op de Bernardlaan

9. Betaalbaar wonen door meer startersleningen en voortaan 50% betaalbare bouw

10. Nieuwe Noorderhaven en het behoud van de historische panden op de Mars

11. De bescherming van de Emper Meander en de gefaseerde bouw in de Ijsselsprong

Elf wensen voor de komende 4 jaar

1. Meer duurzame energie en hergebruik van afval

2. Herkenbare fietsroutes en fietsenstallingen in het centrum

3. Laagdrempelig creatief duurzaam stadsvervoer

4. Stiimuleren van duurzame , sociale en kleine ondernemingen

5. Rechtvaardige en eenvoudige regels voor bijvoorbeeld inkomensondersteuning

6. IJsselkade als ontmoetingsplek en verbinding tussen IJssel en binnenstad

7. Ontwikkeling nieuw Stadspark

8. Stimuleren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van kunst - cultuur -spiritualiteit

9. Groene wijken met ruimte voor ontmoeten

10. Stimuleren van vrijwilligerswerk en particulier initiatief

11. Stimuleren van sportdeelname door samenwerking