Het maatjesproject

door Liesbeth van Burken

 

Wilt u nog wat meer kleur in uw kennissen- en/of vriendenkring?

 

Dat kan. Als intercultureel werker van St.WelzijnswerkZutphen ben ik begin 2009 betrokken geraakt bij het opzetten van een maatjesproject. Het uitgangspunt was bijzonder omdat niet autochtone vrouwen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een maatjesproject voor allochtone vrouwen wilden opzetten, maar dat de vraag voorgelegd is aan de multiculturele vrouwengroep De Waaier. Hebben jullie behoefte aan een maatje? Zo ja, wat willen en kunnen jullie dan met een maatje? Hun antwoord: we willen gewoon contact met autochtone vrouwen, elkaar beter leren kennen, samen iets doen, iets van elkaar leren en hierdoor natuurlijk ook de Nederlandse taal meer (leren) gebruiken.

 

Tien vrouwen meldden zich aan. Zij hebben aangegeven waar hun interesses liggen, welke hobby’s zij hebben, op welke momenten zij gelegenheid hebben tot contact, et cetera.

 

Daarna gingen we op zoek naar autochtone vrouwen. We hadden en hebben het idee dat daar voldoende vrouwen voor te vinden zijn, maar het juiste contact of het juiste moment blijkt nog wat moeilijk te zijn. Vandaar ook een berichtje in LinksAf. De projectleider mevrouw N. Eroglu heeft een persbericht verstuurd, de vrijwilligerscentrale benaderd, flyers uitgedeeld en een datum geprikt voor de eerste bijeenkomst. Zij is toen met vijf koppels gestart. De eerste gezamenlijke bijeenkomst heeft in december plaatsgevonden. De maatjes hebben naast hun persoonlijke contact één keer in de zes weken een gezamenlijke bijeenkomst.

 

Hebt u altijd al meer contact willen hebben met anderen, maar is dit er nog niet van gekomen, voeg dan de daad bij het woord en neem contact op met de projectleider mevrouw N. Eroglu, per telefoon via het nummer 06-30121491. Vijf vrouwen wachten nog op een maatje.

 

Kleur in je kennissen- en vriendenkring maakt het leven interessanter. Ik spreek uit ervaring.