Samen sterk voor een GEZONDE EN DUURZAME economie

ZUTPHEN ENERGIE-NEUTRAAL IN 2020?

UITNODIGING

YES WE CAN!

Maak Zutphen en omgeving

de Graafschap - de Achterhoek - de Stedendriehoek - de Veluwe

STERKER, MOOIER EN VEEL DUURZAMER !!

Doe mee!

Hoe?

Investeer in uw eigen regio, in een op te richten REGIOBANK

IJSSELSTREEK! Samen met de bedrijven uit uw regio en de

overheden!

25 FEBRUARI

IJSSELPAVILJOEN BERKELZAAL

– vanaf 19.30 –

(let op, dit is op de verdieping!)

Aan de hand van 4 lezingen presenteert GroenLinks

haar ideeën voor de oprichting van een REGIOBANK.

Het idee Regiobank is gebaseerd op 3 bestaande

concepten die alle 3 succesvol zijn.

Wanneer u behoud van uw leefomgeving belangrijk vindt, gelooft in de economische

mogelijkheden van onze eigen mooie streek en duurzame projecten in een schonere

landbouw, schoon vervoer, ambachten, plattelandsrecreatie, zorg op menselijke maat,

windenergie en zonne-energie enz. EEN ENORME IMPULS wil geven in UW en ONZE

EIGEN REGIO, kom dan naar deze avond en steun GroenLinks bij de realisatie van dit

voorstel.

Bent u ondernemer en hebt u duurzame initiatieven die financieel

gezond zijn, maar toch niet voor financiering in aanmerking komen?

Kom ook dan naar deze avond!

Door voortaan spaargeld van inwoners van Zutphen, maar ook van pensioenfondsen van

bedrijven uit de regio evenals van overheden (Provincie, Waterschappen, gemeenten – denk

ook aan de NUON-gelden) enz. in te leggen in een regionaal fonds, ontstaat eigen vermogen

waarmee dit fonds leningen kan aantrekken waarmee projecten in de eigen regio kunnen

worden gefinancierd, zoals investeringen in windmolens, grootschalige zonnestroominstallaties,

electrisch openbaar vervoer, verregaande intensivering van het openbaar vervoer

net, electrische deelauto’s, tankstations voor electrische auto’s, zorgboerderijen, introductie

van nieuwe streekproducten in de landbouw, renovatie i.c.m. isolatie van de bestaande

woningvoorraad en monumenten enz. enz..

Op deze wijze is er

niet alleen financieel rendement maar ook maatschappelijk

Deze aanpak kan zorgen voor

duizenden nieuwe banen

in een duurzame economie als we

Sprekers

Rob Gort

, bedenker van het idee, duurzaam ondernemer, genomineerd voor nationale

Ger van de Oetelaar

, wethouder gemeente Boxtel, initiatiefnemer voor oprichting van

Erik Terheggen

, manager bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit fonds heeft een

Dick van Elk

, oprichter en voorzitter van de Windvogel - een coöperatieve vereniging waarbij

Discussieleider

Gerard Buitink, lijsttrekker GroenLinks

Contactgegevens

Rob Gort: 0575-513346 of rob.gort@inter.nl.net

GroenLinks Zutphen: glzutphen@gmail.com

Bierbrouwer Gulpener investeert ook

Zie ook onze website: http://zutphen.groenlinks.nl

direct in de streekeconomie: hop en

de inmiddels ruim 1.500 leden zelf investeren in windmolens sinds 1991 (bezit 4 windmolens,

totaal 5600 MWH) en jaarlijks rente ontvangen op hun inleg.

sleutelrol in de financiering van (90% van het bezit aan) sociale woningbouw in Nederland

sinds 1983 en draagt zo bij aan de betaalbaarheid van de sociale woningbouw.

Nationaal Landschap het Groene Woud, voorzitter van stichting STREEKREKENING het

Groene Woud, dat sinds 2006 geld beheert en projecten financiert, o.a. gericht op initiatieven

ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit (= 1e praktijkvoorbeeld dat laat zien hoe

investeren in de eigen streek werkt, inmiddels landelijk erkend als pilotproject in het kader van

het Deltaplan Landschap)

duurzaamheidsprijzen, inwoner van Zutphen, oprichter Milieudefensie Zutphen, nr. 4 op lijst

GroenLinks Zutphen

ervoor gaan (uiteraard vraagt dit nogal wat – ook qua bijscholing en onderwijs)

rendement – in de eigen voortuin!