Portefeuilles zijn verdeeld

Na vijftien bijeenkomsten zijn de collegeonderhandelingen in Zutphen afgerond. Op de laatste bijeenkomst (donderdagavond) zijn de portefeuilles van de vier toekomstige wethouders vastgesteld.

Patricia Withagen van GroenLinks (derde loco) doet verkeer en vervoer, burgerparticipatie, wijkontwikkeling, wijkaanpak, sociale zaken, arbeidsmarktbeleid. Zij is coördinerend wethouder van de projecten, duurzaamheid, wijkontwikkeling in Waterkwartier, Noorderhaven en Zuidwijken. Eri Willeumier (D66) is de vierde loco. Zij krijgt onderwijs, financiën, jeugd en jongerenwerk. personeel en organisatie, gemeentelijke huisvesting, ict en inkoopbeleid. Zij vertegenwoordigt Zutphen in de Stedendriehoek

wethouderskandidaat van de Stadspartij, Hans la Rose,  kan het veelbesproken project IJsselsprong tot zijn takenpakket rekenen. Hij krijgt ook welzijn, ouderenbeleid, gezondheidszorg en WMO, afvalinzameling, stadsbeheer, openbare ruimte en kunst en cultuur. Hij is de tweede loco-burgemeester.Rik de Lange (PvdA) is de eerste loco. Hij krijgt voorspelbare portefeuilles als stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, toerisme, recreatie en sport en het project op De Mars.