Kunst en cultuur

Zutphen heeft een enorme diversiteit aan culturele activiteiten, evenementen en voorzieningen; sommige nieuw, anderen al jaren succesvol. Ons kunst- en cultuuraanbod zorgt ervoor dat Zutphen een aantrekkelijke woonstad is en dat mensen elkaar ontmoeten en zichzelf kunnen ontplooien. Dat evenementen in alle stijlen in Zutphen bestaan, geeft ook aan dat er een grote verscheidenheid aan inwoners en bezoekers is. GroenLinks wil deze diversiteit behouden, zodat iedereen kan blijven genieten van kunst en cultuur op een manier die bij hen past. Hierbij is  extra aandacht voor jongeren nodig om Zutphen ook voor hen aantrekkelijk te laten zijn. Daarnaast zet GroenLinks zich in voor cultureel ondernemers die de uitdaging aangaan om iets nieuws neer te zetten, zowel kleinschalig (zoals ’t Atrium) als grootschalig (zoals Het Koelhuis).

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • Actief stimuleren van samenwerking tussen de culturele initiatieven. GroenLinks daagt de gesubsidieerde instellingen en cultureel ondernemers uit om elkaar niet als concurrent te zien, maar om elkaar vanuit de eigen kracht te versterken. Dit vraagt creativiteit en ondernemerschap.
  • De Hanzehof krijgt binnen de huidige financiële kaders ruimte voor cultureel ondernemerschap. Zij stelt zo veel als mogelijk de zalen beschikbaar voor amateurkunstbeoefenaars, zodat de Hanzehof weer een levendig centrum voor uitvoerende kunst wordt.
  • Broederenklooster realiseren, maar alleen als dit kan binnen de afgesproken financiële kaders. Voor GroenLinks is de inhoud belangrijker dan de stenen. Wij willen dat de verschillende functies binnen het Broederenklooster, en ook erbuiten, elkaar echt versterken en dat zowel toeristen als inwoners zich er welkom voelen.
  • Fonds voor cultuur krachtig inzetten om de diversiteit in het aanbod van culturele activiteiten en evenementen in Zutphen en Warnsveld verder te versterken. Dit is belangrijk om initiatieven te waarderen, en om te stimuleren dat iedereen de kans krijgt van cultuur te genieten.