Voorrang voetganger en fiets

In elke wijk zijn winkels en ontmoetingsplekken. Bewoners organiseren activiteiten en ontmoetingen met en voor elkaar. GroenLinks ondersteunt dit waar nodig. In de wijken letten we let scherp op de toegankelijkheid voor iedereen, dus ook voor mensen met rollators, rolstoelen en kinderwagens. De fietsroutes en -stallingen nodigen uit om vanuit alle wijken de binnenstad te bezoeken. Bij het NS station maken de gratis bewaakte fietsenstalling en P&R aan de noordzijde van het station, reizen met de trein voor inwoners en bezoekers aantrekkelijk. GroenLinks waakt ervoor dat station Zutphen met de trein goed bereikbaar blijft. Het busvervoer wordt als het aan GroenLinks ligt slim, flexibel en bij voorkeur elektrisch georganiseerd.

Ook hierbij wordt rekening gehouden met iedereen: reizigers die snel naar het station willen, mensen die niet zelfstandig kunnen reizen en leerlingen die naar (een speciale) school gaan. Wie toch de auto neemt, kan ook uit de voeten in Zutphen en Warnsveld, maar houdt rekening met omrijden om woonwijken en stadscentrum autoluw te houden. Het gebruik van elektrische- en deelauto’s wordt steeds vanzelfsprekender. Naast het voordeel van een schonere lucht, verlaagt dit ook de parkeerdruk.

Speerpunten GroenLinks 2014-2018

  • GroenLinks investeert in een uitstekend fiets- en voetpadennetwerk, met name rondom scholen, winkel- en ontmoetingscentra en op bedrijventerreinen. Speciale aandachtspunten zijn veilige oversteekplaatsen en de toegankelijkheid van voetpaden voor rollators, rolstoelen en kinderwagens.
  • Aandacht voor aantrekkelijke fietsroutes tussen Zutphen en omgeving. Scholieren uit de omgeving kunnen veilig naar de scholen in Zutphen en Warnsveld fietsen. De fietsroutes zijn aantrekkelijk voor toeristen en stimuleren woon-werkverkeer op de fiets. Denk bijvoorbeeld aan een fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen. 
  • Een extra gratis bewaakte fietsenstalling aan de Marszijde van het station, die rekening houdt met brede sturen. Door dit te combineren met een autoparkeergarage voor P&R wordt reizen met het OV van en naar Zutphen nog vanzelfsprekender. GroenLinks pleit voor minimaal behoud van de bestaande treinverbindingen. Busvervoer houden we overeind door het slim en flexibel organiseren.

Uit onderzoek blijkt dat ruimte voor fietsers en voetgangers een positief effect heeft op winkelomzet. GroenLinks vindt dat er meer fietsenstallingen nodig zijn in de binnenstad. In overleg met ondernemers en inwoners kiezen we de meest logische plekken. Denk bijvoorbeeld aan de Schupstoel en bij de Wijnhuistoren op zaterdagmiddag. Dit kan wat ons betreft ten koste gaan van een aantal autoparkeerplaatsen in het stadscentrum.