Energiezuinig wonen en bouwen

Zutphen Energieneutraal is al jarenlang de ambitie van GroenLinks en zal dat blijven tot het doel bereikt is. Hiervoor moeten we elke mogelijkheid aangrijpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. De gemeente is hierbij voorbeeld voor eigen gebouwen, voertuigen, openbare verlichting en  gebruik van gronden. En de gemeente is aanjager en stimuleert inwoners en bedrijven om allemaal mee te doen.

Energieneutraal worden we alleen als we samen fors investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen en gebouwen. Als gemeente, woningcorporaties, huiseigenaren, bouw- en installatiebedrijven en Het Plein slim samenwerken is dat betaalbaar. In bestaande gebouwen zoals scholen, sportvoorzieningen en kantoorpanden is met samenwerken en slimme afspraken over financiering veel mogelijk. Ook voor nieuwe woningen en gebouwen ligt de lat hoog. Komende jaren wordt er minder gebouwd, maar wat er gebouwd wordt, is wat ons betreft energieneutraal.

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • Met volle kracht vooruit met energetisch renoveren van bestaande woningen, samen met woningcorporaties, eigenaren, bouwbedrijven en het Plein. Handelen vanuit gezamenlijk belang, door ieders belangen, mogelijkheden en beperkingen te (h)erkennen. GroenLinks stelt zich tot doel: in 2020 alle woningen tenminste energielabel B. 
  • GroenLinks wil als historische stad met veel monumenten voorop lopen in het mogelijk maken en stimuleren van isolatie en ‘mooi ingepaste’ zonne-energie op monumenten. Zonnepanelen in de binnenstad op zichtlocaties moet ook kunnen. De snelle innovatie van zonnepanelen maakt het mogelijk  dat dit hand in hand gaat met het bewaken van het historische stadsbeeld.
  • Toepassen van het succesvolle voorbeeld van energiebesparing in de Hanzehal op eigen kantoorpanden,  scholen en sportvoorzieningen. Het is belangrijk dat kennis en ervaring tussen gemeente, bedrijven, zorginstellingen e.d. wordt uitgewisseld om te motiveren en stimuleren.
  • Bij nieuwbouw is energieneutraal bouwen voor GroenLinks uitgangspunt.