Schone energie

Om lokaal 100% schone energie op te wekken voor eigen gebruik, hebben we alle denkbare bronnen nodig. Extra windmolens en zoveel mogelijk zonnepanelen op daken en braakliggend terrein liggen voor de hand. Daarnaast zijn voor GroenLinks alle ideeën welkom en bespreekbaar. Een spannende uitdaging, die creativiteit en lef vraagt, is het opwekken van duurzame energie op de monumenten in de historische binnenstad en dorpskern. Voor de binnenstad komt daar nog de uitdaging bij om de winkels op een schone, stille manier te bevoorraden. Wij gaan die uitdaging graag aan.

Veel inwoners in Zutphen gaan bewust om met energie. Met een sterke lokale energiecoöperatie kunnen inwoners samen eigenaar zijn van schone Zutphense energie. Daarom vindt GroenLinks het belangrijk om Zutphen aan ZET en andere bewonersinitiatieven een steun in de rug te geven. Ook het bedrijfsleven in Zutphen zit niet stil en bundelt krachten. Mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het Pakhuis en de Broodfabriek op de Mars. Historische panden die na restauratie energieneutraal zijn en innovatie- en leercentrum worden voor de ontwikkeling van schone technologie. Dit soort initiatief biedt de gemeente de unieke kans om proeftuin te zijn voor het toepassen van schone technieken en nieuwe werkgelegenheid te creëren die toekomst heeft. 

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • Alle vormen van duurzame energie inzetten om Zutphen energieneutraal te laten worden. Als gemeente open staan voor alles wat zich aandient en waar mogelijk ook meewerken. GroenLinks zet in elk geval in op realisatie van minimaal 3 extra windturbines in Zutphen, zonnepanelen op eigen gebouwen en braakliggend terrein en gebruik van restwarmte.
  • Proeftuin zijn voor nieuwe, schone technologie die door Zutphens (en regionaal) bedrijfsleven ontwikkeld wordt. Instellingen en bedrijven en met name de zware, industriële bedrijvigheid op de Mars, stimuleren hier ook aan bij te dragen. Hiermee nieuwe (leer)werkplekken creëren.
  • GroenLinks juicht het toe als bewoners zelf samen eigenaar kunnen zijn van lokaal opgewekte schone energie. Daarom ondersteunen we initiatieven als Zutphen aan ZET door meedenken, op weg helpen en ruimte geven.

GroenLinks streeft naar schoon vervoer. Dat is goed voor onze gezondheid en het milieu, spaart geld, stimuleert innovatie en is de stap naar echte duurzaamheid. Belangrijke aandachtspunten zijn elektrisch (openbaar) vervoer en volledige bevoorrading van de historische binnenstad met elektrische voertuigen door medewerkers van Delta.