Armoede en schulddienstverlening

Er zijn mensen in de samenleving die het niet gemakkelijk hebben. Omdat ze worstelen met armoede, schulden, zich eenzaam voelen of in onze complexe samenleving de weg niet kunnen vinden. Voor mensen die in armoede leven is meedoen niet vanzelfsprekend. GroenLinks zet het armoedebeleid met kracht voort, juist in tijden dat het economisch minder gaat. Een goed armoedebeleid, waarbij de focus ligt op stevige ondersteuning op maat, is essentieel voor een stad waarin we willen dat iedereen zich thuis voelt.

Mensen die hun schuldenproblematiek willen oplossen moeten snel aan de slag kunnen. Sociale activiteiten als sporten en lidmaatschap van een vereniging moet voor iedereen, en vooral voor kinderen, mogelijk zijn. Inkomensondersteunende regelingen die dit mogelijk maken, willen we daarom minimaal behouden. Initiatieven als speelgoed-, kleding- en voedselbanken verdienen alle steun.

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • GroenLinks vindt dat mensen die objectief gezien geen toereikend of te weinig inkomen hebben financiële steun verdienen. Het armoedebeleid moet minimaal op het huidige niveau blijven en de regels eenvoudiger.
  • Iedereen – en vooral kinderen – moet mee kunnen doen aan sociale activiteiten. Dit betekent in elk geval dat alle kinderen lid kunnen zijn van een (sport)vereniging, zijn/haar verjaardag kan vieren en mee kan op schoolreisje. De Meedoen-regeling moet daarom blijven bestaan, net als de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, zoals Stichting Leergeld, en het Plein.
  • GroenLinks blijft investeren in preventie en (waar nodig) stabilisatie van schulden. Voor schuldhulpverlening mogen geen wachtlijsten zijn.
  • GroenLinks vindt dat mensen die een uitkering ontvangen respect verdienen. Een verplichting op vrijwilligerswerk en het toepassen van strafkortingen passen hier wat ons betreft niet bij. Als mensen gedurende langere tijd hun financiële verplichtingen niet kunnen voldoen door een strafkorting dan kunnen betalingsachterstanden ontstaan die op haar beurt weer kunnen leiden tot (sociale) problemen. De wetgeving voorziet op dit moment voldoende in het opleggen van strafkortingen bij wangedrag. In extra regelgeving hieromtrent ziet GroenLinks geen oplossing.