Maatschappelijke betrokkenheid

De wereld stopt niet bij de gemeentegrens. Het hoeft niet gezegd te worden dat er plekken zijn waar de problemen nog veel groter zijn. Hoewel veel hiervan zich buiten ons directe blikveld afspeelt, raakt het ons wel: omdat we economisch verbonden zijn met deze landen of omdat vluchtelingen op hun zoektocht naar een beter leven in Zutphen belanden. Mensen die asiel zoeken hebben recht op hulp en opvang.

Op dit onderwerp is de lokale politiek voor een groot deel afhankelijk van het landelijke beleid. Vanzelfsprekend zijn wij tegen het huidige beleid en doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om er te zijn voor deze groep en bij te dragen aan een menselijk beleid. GroenLinks wil dat de gemeente binnen haar mogelijkheden bijdraagt aan humanitaire opvang en zorg, ook door vluchtelingenwerk financieel te ondersteunen. Mensen die te boek staan als ‘ongedocumenteerd’ en niet in staat zijn terug te keren naar het land van herkomst moet noodopvang worden geboden. GroenLinks steunt de lokale maatschappelijke initiatieven die zich hiervoor inzetten.

Speerpunten GroenLinks 2014 – 2018

  • Behoud van het  fonds voor ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks wil dat dit fonds meer wordt ingezet om het gesprek over actuele internationale ontwikkelingen in Zutphen te stimuleren. Dit bevordert actief burgerschap en helpt polarisatie tussen verschillende culturele bevolkingsgroepen over (inter)nationale politieke vraagstukken voorkomen.
  • GroenLinks juicht de ontwikkeling van een ‘mondiaal centrum’ toe. We nodigen organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking en/of ontmoeting tussen culturen uit hiertoe initiatief te nemen.
  • Asielzoekers hebben recht op humane opvang. De gemeente blijft financiële middelen beschikbaar stellen voor vluchtelingenwerk en waar nodig voor noodopvang.

Streef naar eerlijke handel: Zutphen wordt een Fairtrade Gemeente. GroenLinks wil de verkoop van Fairtrade producten stimuleren en steunt initiatieven die hier een bijdrage aan leveren actief. De gemeente heeft hierbij een voorbeeld functie, dus koopt zoveel mogelijk Fairtrade in.