Iedereen doet mee

Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig om mee te komen. Wij vinden dat die steun gericht moet zijn op het opdoen van werkervaring die past bij de mogelijkheden van mensen, met begeleiding die uitnodigt tot het ontwikkelen van talenten. Gelukkig zijn er in Zutphen initiatieven die hieraan bij dragen; denk aan De Kruittoren, het Dagelijks Bestaan en Driekant. Bij het zoeken naar passend werk staat de werkzoekende zoveel mogelijk aan het roer. De mensen die dat vanwege hun arbeidsbeperking nodig hebben, kunnen rekenen op goede begeleiding of een beschermde werkplek.

De gemeente en Het Plein ontzorgen werkgevers en bieden maatwerk opdat zij hun  maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus  nemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. GroenLinks wil dat Zutphen een gemeente is waar sociaal ondernemerschap vanzelfsprekend is. Maatschappelijk betrokken ondernemers hebben de toekomst.

Speerpunten GroenLinks 2014 - 2018

  • GroenLinks wil de samenwerking tussen het Plein en werkgevers verder verbeteren, om ervoor te zorgen dat meer werkgevers de verantwoordelijkheid nemen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. De ervaring van Delta komt hierbij goed van pas. GroenLinks zet zich ervoor in dat ondernemers hierbij niet verstrikt raken in regelgeving en dat blokkades worden weggenomen.
  • Om de toenemende jeugdwerkloosheid aan te pakken wil GroenLinks zo veel mogelijk werkgevers verleiden om jongeren werkervaring op te laten doen in hun bedrijf, bijvoorbeeld met behulp van de Startersbeurs en Meester-Gezel.
  • De historische panden Het Koelhuis, de Broodfabriek en IJsselstroom zijn behouden. GroenLinks stimuleert dat van de restauratie van deze panden een leerwerkproject gemaakt wordt, samen met de eigenaren en vakopleidingen. Mensen met een uitkering kunnen zich scholen in het ambachtelijke werk. Bij succes kunnen met behulp van dit leerwerkproject ook andere historische panden in Zutphen (en omgeving) gerestaureerd worden.
  • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door stage- en leerplekken te creëren en het sociaal aanbesteden ambitieuzer in te vullen dan de 5%-norm die nu geldt.