Economie en werkgelegenheid

Het zal niemand zijn ontgaan dat de werkloosheid snel toeneemt, ook in Zutphen. GroenLinks wil de economie een impuls geven door groene investeringen. Kiezen voor een energieneutrale gemeente levert groene banen op. Met name het installeren van zonnepanelen en het energiezuinig maken van bestaande woningen en bedrijfspanden levert werk op voor aannemers, energiebedrijven en monteurs. Het aantal zelfstandig ondernemers neemt ondertussen toe. Steeds meer zoeken zij naar samenwerkingsverbanden om krachten te bundelen en elkaar te versterken.

In Zutphen zijn het ‘Centrum voor Jong Ondernemerschap’ en ‘Atelier3D’ mooie voorbeelden. Hier zien we een nieuwe, lokale economie ontstaan die toekomstbestendig is en kansen biedt, zeker in combinatie met de rijke vertegenwoordiging van ambachten, tweedehandswinkels en handel in biologische, streek- en Fairtrade producten.

Speerpunten GroenLinks 2014 - 2018

  • GroenLinks is groot voorstander van het verder (her)ontwikkelen van Noorderhaven en de Mars, in samenwerking met ondernemers. We steunen ondernemers en initiatieven die zich bezighouden met vergroening van De Mars en van andere Zutphense bedrijventerreinen.
  • Maatschappelijk betrokken ondernemerschap heeft de toekomst. Initiatieven als de Zutphense Uitdaging stimuleren deze ontwikkeling, door de verbinding tussen bedrijven en verenigingen en vrijwilligerswerk te versterken. GroenLinks steunt deze initiatieven van harte, omdat ze de Zutphense economie en samenleving vitaal houden.
  • Versnellen van de ‘nieuwe economie’, waarin delen en hergebruik belangrijker zijn dan bezit en overconsumptie. Initiatieven op het vlak van ruilhandel, hergebruik, deeleigendom en kringloop verdienen steun. De gemeente draagt bij door samen te werken met initiatieven die onderbouwd zijn met realistische verdienmodellen. Verantwoord risico nemen kan daar zeker bij horen.   

GroenLinks ziet afval als grondstof en als bron voor nieuwe werkgelegenheid. Het scheiden van afval wordt nog makkelijker gemaakt, bijvoorbeeld door meer inzamelpunten en ruimere openingstijden. Zutphen wordt wat ons betreft plastictasvrij.