10 stappen naar meer werk!

De werkloosheid is hoog. Mensen die nog werk hebben zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. Anderen hoppen van flexbaan naar flexbaan. De bezuinigingen van het kabinet Rutte verergeren de crisis. Dit is onacceptabel. Werk geeft zekerheid, inkomen en zelfvertrouwen.

GroenLinks wil daarom investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Flexwerkers verdienen meer zekerheid en goede sociale bescherming. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer sterk maken. Door zowel landelijk als lokaal concrete stappen te zetten, kunnen we meer werk creeëren. Het GroenLinks banenplan bestaat uit 10 stappen.

GroenLinks wil investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland weer sterk maken. Door zowel landelijk als lokaal concrete stappen te zetten, kunnen we meer werk creëren. Het GroenLinks banenplan bestaat uit 10 stappen: 5 landelijk en 5 lokaal.

GroenLinks Zutphen heeft 5 stappen geformuleerd, gebaseerd op gesprekken met verschillende organisaties en mensen met mooie ideeën in de gemeente. Ten eerste vindt GroenLinks dat de gemeente en Het Plein zich moeten inzetten om samen met werkgevers en ondernemers tot nieuwe leer/werk manieren te komen. Inspirerende voorbeelden zijn de banencarrousel van onder andere Inntel Hotel en Gelre Ziekenhuizen en de restauratie van historische panden zoals Het Koelhuis, Wasserij IJsselstroom en Broodfabriek/Pakhuis. Verder wil GroenLinks in hoog tempo bestaande woningen en panden energiezuinig maken. “Hiermee creëren we werk voor bouw- en installatiebedrijven en kansen voor mensen met een uitkering” aldus lijsttrekker Patricia Withagen.

GroenLinks gelooft dat sociaal en cultureel ondernemerschap de toekomst heeft en wil ruimte geven. Ruimte door regeldruk te verminderen, maar ook fysiek ruimte maken om te pionieren. Bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan het Dagelijks Bestaan en door flexibeler om te gaan met invulling van leegstaande panden in de binnenstad.

Tot slot denkt GroenLinks meer jongeren aan stage en werk te helpen door nog meer de inzet van de jongeren zelf te benutten. Goed voorbeeld is de Praktijkschool die een warm netwerk van ruim 300 werkgevers in de regio heeft. “Laten we de krachten bundelen in een Groot Zutphens Stageplan: onderwijs, Het Plein, Delta, zorginstellingen. Dan kunnen we samen nog meer jongeren aan het werk helpen”, aldus Martine Westerik (nummer 8 op de GroenLinks lijst en werkzaam bij Praktijkonderwijs Zutphen).

Kijk hier voor het volledige GroenLinks banenplan, inclusief de vijf landelijke stappen.