D66 en GroenLinks willen weten: welke regels zijn overbodig?

In de verkiezingsprogramma’s van alle partijen staat het geschreven: het verminderen van de regeldruk. Maar om welke regels gaat het nou eigenlijk? D66 en GroenLinks trekken samen op en stellen inwoners zelf de vraag: welke regels in Zutphen en Warnsveld zijn overbodig? Samen hebben de twee partijen het initatief genomen om de website www.regeldieet.nl te lanceren. Via deze site kunnen inwoners hun eigen recepten voor een slankere gemeente doorgeven.

D66 en GroenLinks willen de vele initiatieven waar de gemeente zo van bruist meer de ruimte geven. Denk aan flexibeler omgaan met leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen. Maar ook initiatieven van werkgevers om werkervaringsplekken aan te bieden of ZZP’ers die met creatieve ideeën een bijdrage willen leveren aan goede zorg in onze stad.

Zij willen zich daarbij op praktijkervaring baseren, in plaats van het allemaal zelf te bedenken. Daarom vragen zij het de ondernemers, bijstandsgerechtigden en vrijwilligers zelf: waar lopen jullie nu echt tegenaan? Beide partijen willen horen van mensen die te maken hebben met regels waar een grote streep doorheen kan of regels die eigenlijk aangepast moeten worden aan de huidige tijd. De reacties worden geïnventariseerd via www.regeldieet.nl.

Alle reacties worden gebundeld in een witboek. Het witboek is een tegenhanger van de bekende zwartboeken, over alles wat misgaat. Het is een positieve verzameling van kritische ideeën en concrete suggesties voor verbeteringen. Zo werken D66 en GroenLinks samen met de inwoners aan een lagere regeldruk in de gemeente Zutphen.

Het witboek wordt aan de nieuwe gemeenteraad aangeboden, aan de hand waarvan de raad het nieuwe college kan aansturen om de meest nuttige aanpassingen en wijzigingen concreet te maken. Deze gezamenlijke inzet is bedoeld om van de gemeente Zutphen een gemeente te maken die adequaat reageert op de dynamiek van plannenmakers.