Christina Oosterhoff
Christina Oosterhoff

Reactie ingezonden brief Stentor 12 april

Afgelopen zaterdag stond in de Stentor een ingezonden brief van dhr Boerwinkel. Hij noemde mijn naam, en vroeg zich af hoe het kan dat GroenLinks groen in de stad wil beschermen, en tegelijkertijd vindt dat het Broederenklooster wordt gebouwd op het parkje naast de Bieb, waardoor groen zal moeten verdwijnen. Interessante vraag, geachte heer Boerwinkel, en ik geef u dan ook met plezier mijn antwoord.

In onze motie Bomenbeleid (10 maart j.l. ingediend) pleiten wij samen met CU en de Stadspartij voor een vergunningstelsel voor particuliere bomen in de stad. Kijk als voorbeeld eens naar de grote bomen bij het gerechtsgebouw of het ROC. Als de beheerder van die gebouwen meer parkeerplaatsen wil, kan hij zonder meer de kettingzaag pakken en de bomen kappen. Wij vinden dat geen recht doen aan het algemeen belang: er zijn zoveel mensen die genieten van die bomen, dat de overheid moet kunnen beslissen over het al of niet kappen daarvan. Onder afweging natuurlijk van argumenten! Vergelijk het bijvoorbeeld met het vergunningstelsel rond monumentale woningen in de binnenstad. De overheid bepaalt dan mee wat mag en wat niet mag, omdat we het algemeen belang van deze panden zo groot vinden dat het niet goed zou zijn als alleen de eigenaar beslist.

Maar dit geeft natuurlijk geen antwoord op uw vraag: u wilt weten waarom we dan als overheid, of als GroenLinks, de afweging hebben gemaakt om het parkje ‘op te offeren’ voor aan uitbouw van het museum. Ik denk eigenlijk dat u het antwoord wel weet: wij vinden dat het Broederenklooster een wezenlijke bijdrage levert aan het culturele leven in onze stad, en bovendien zorgt dat de bestaande monumenten toekomstbestendig worden. En de plannen zijn –na alle reacties uit de bevolking – zo opgesteld dat bezinning en herdenken mogelijk blijft in het hof. Maar het wordt wel anders, dat klopt.

Keuzes tussen groen en alle andere functies die nu eenmaal ook nodig zijn in een stad leveren binnen GroenLinks altijd levendige discussies op. Waarin trouwens niemand wordt ‘gedwongen om tegen zijn of haar principes’ te stemmen, geachte heer Boerwinkel. Duidelijk geïllustreerd door het feit dat dhr Luijendijk (ook GroenLinks raadslid in de vorige periode) tegen het Broederenklooster heeft gestemd!

Met de motie Bomenbeleid pleiten we voor een vergunningstelsel. En dit is juist bedoeld om de discussie te kunnen voeren. Want anders weet je pas dat er plannen bestaan om bomen te kappen als je de kettingzaag hoort ronken…