GroenLinks pleit voor openbare informatieronde

Nu ook de tweede onderhandelingsfase voor een nieuw college in Zutphen is vastgelopen, vindt GroenLinks het belangrijk dat alle partijen samen, in de openbaarheid, de balans opmaken en afspreken welke stappen nu gezet gaan worden om alsnog een daadkrachtig en samenbindend college te vormen. De opgaven waar we voor staan zijn groot en die zullen we, al is het niet eenvoudig, met deze raad – in deze samenstelling moeten oppakken. Dus wat ons betreft: Samen de schouders eronder.

De eerstvolgende stap is wat GroenLinks betreft een openbaar, inhoudelijk gesprek met alle partijen. Fase 1 en fase 2 heeft inhoudelijk materiaal opgeleverd. Het tien-punten plan uit fase 1 is al openbaar en het materiaal van fase 2 zien wij ook graag in de openbaarheid verschijnen. Op basis daarvan kunnen we met elkaar in gesprek over de overeenkomsten en de verschillen. Daaruit volgt wat nodig is om de verschillen te overbruggen en welke partijen dat het beste kunnen doen met elkaar. GroenLinks vindt het zorgwekkend dat het project Broederenklooster ons zo gevangen houdt, terwijl er grotere uitdagingen (denk bijvoorbeeld aan de zorg) voor ons liggen. We moeten zo snel mogelijk tot een oplossing voor het Broederenklooster komen en dat lukt alleen als we allemaal bereid zijn tot ‘bewegen’. Wij dagen onszelf en alle partijen daar graag toe uit.

GroenLinks is van mening dat er een krachtig college gevormd moet worden van 4 wethouders, die gericht zijn op open en constructieve samenwerking met de samenleving én met de raad.  Gezien de verhoudingen en de inhoudelijke verschillen tussen partijen lijkt het GroenLinks inmiddels onwaarschijnlijk dat er met vier partijen een meerderheidscollege wordt gevormd. De vraag is of dat erg is. Wij denken dat een minderheidscollege goede kans van slagen kan hebben. Juist omdat wij het van groot belang vinden dat er een college komt dat gericht is op een open en brede samenwerking. Een minderheidscollege daagt daar het college én de raad des te meer toe uit. Belangrijk zijn dan wel: een brede samenstelling en ervaring van de wethouders.