Het Dagelijks Bestaan
Het Dagelijks Bestaan

Goed nieuws voor het Dagelijks Bestaan!

GroenLinks is enthousiast over de bevlogen inzet en de actieve jongeren van het Dagelijks Bestaan. Mocht je het nog niet kennen: "Het Dagelijks Bestaan is een kleinschalige leer- en ervaringsplek in Zutphen. Het is bedoeld voor mensen die op een belangrijk kruispunt in hun leven staan, of die zijn vastgelopen. Of dat nu in het onderwijs, in een werksituatie of in hun privéleven is. Bij Het Dagelijks Bestaan maken zij een pas op de plaats om uit te zoeken wat ze nu echt willen in hun leven, waar hun kracht ligt en welke baan of opleiding bij hen past."

Vlak voor de verkiezingen in Maart stelde het Dagelijks Bestaan (vanaf nu DB) een brief op met 3 vragen aan de politiek en brachten deze bij de fractievoorzitters thuis. Hiervan hebben zij een leuk filmpje gemaakt. Op dat moment was Gerard Buitink onze fractievoorzitter en hij antwoordde in een ‘driewerf ja’ op de vragen.

DB vraag 1. Wilt u zich inzetten om de sloop van de woningen aan de Schamperdijk te voorkomen totdat er echt gebouwd gaat worden?

JA!
GroenLinks wil de sloop van de woningen aan de Schamperdijkstraat uitstellen tot dit echt nodig is voor de nieuwbouw, omdat wij het initiatief van het Dagelijks Bestaan ondersteunen en ruimte willen geven. Daarbij begint de bouw waarschijnlijk pas in 2016 en dan kan de tijd anders zijn. Het zou erg zonde zijn als we ons dan bedenken dat we de woningen toch niet hadden moeten slopen. Omdat wij ons ook zorgen maakten over de sloop van de Schamperdijk hebben we in april al overleg gehad met wethouder Annelies de Jonge. Van haar begrepen wij dat de gemeente in overleg was met het Dagelijks Bestaan en de projectontwikkelaar. In de forumvergadering op 19 mei jl. vertelde de wethouder dat het DB tot 1 januari 2016 de woningen aan de Schamperdijk mag betrekken. Wat was het leuk om die blije gezichten van het DB op de publieke tribune te zien!

DB vraag 2. Wilt u zich inzetten om samen te zoeken hoe we duurzame lokale organisaties als het DB door de eerste jaren van de transities in de jeugdzorg kunnen leiden?

JA!
Het past helemaal bij het gedachtegoed van GroenLinks om kleine lokale organisaties een goede, eerlijke en stevige kans te bieden in het krachtenveld met veel grote regionaal werkende organisaties. Het Dagelijks Bestaan werkt op het raakvlak van de drie transities waar dus juist de winst zit. Primair winst voor de mensen om wie het gaat en secundair financieel. Hier ligt precies de kans voor maatwerk en vernieuwing die GroenLinks zo belangrijk vindt. Wij willen het DB graag ondersteunen en vinden ook dat de gemeente dat moet doen. GroenLinks wil zoeken naar mogelijkheden om 2014/2015 ook financieel te kunnen overbruggen. We nodigen het DB en andere organisaties ook graag uit om met ons mee te denken hoe we vraag en aanbod van zorg beter op elkaar kunnen afstemmen in Zutphen, zie: https://zutphen.groenlinks.nl/nieuws/kansen-voor-wijk-en-zorgcoöperaties-zutphen

DB vraag 3. Wilt u meewerken om sociaal ondernemerschap ruimte te bieden? Dit als een van de antwoorden om toenemende jeugdwerkloosheid het hoofd te bieden.

Tot slot:
JA! Voor GroenLinks is duurzame en sociale ondernemingen meer ruimte geven een van de belangrijkste antwoorden op de toename van werkloosheid in het algemeen en jeugdwerkloosheid in het bijzonder. Dit is ook een van de vijf stappen in ons banenplan: in 10 stappen naar meer werk. Het sluit goed aan bij onze ambitie om de 'nieuwe economie' , waarin delen en hergebruik belangrijker zijn dan bezit en overconsumptie, te versnellen. GroenLinks wil initiatieven op het gebied van ruilhandel, hergebruik, deeleigendom en kringloop, die onderbouwd zijn met realistische verdienmodellen, ondersteunen. Afgelopen 19 mei is de eerste vraag van het Dagelijks Bestaan positief beantwoord: zij kunnen tot 1 januari 2016 op de Mars blijven. Aan vraag 2 en 3 blijven wij werken. Dat GroenLinks sociaal ondernemerschap de ruimte willen geven, komt bijvoorbeeld ook naar voren in onze reactie op de motie Huize Borro waarin het CDA en de SP het college verzoeken om de ontheffing voor Stichting Eetlust in te trekken. Bekijk ook: Alleen maar winnaars Oude Bornhof