Patricia Withagen geïnstalleerd als GroenLinks wethouder

Het is officieel: Zutphen heeft een nieuw college! Donderdagavond 3 juli werd in een openbare raadsvergadering in de Burgerzaal het collegeakkoord gepresenteerd en werden de wethouders benoemd. Het college bestaat uit SP, VVD, PvdA, CDA/CU en GroenLinks. Doordat Patricia Withagen Wethouder is geworden, zijn er in onze fractie ook een aantal veranderingen. De fractie van GroenLinks bestaat na de raadsvergadering van 8 juli uit: raadsleden Liza Luesink (nieuwe fractievoorzitter), Christina Oosterhoff en Victor Boldewijn (nieuw raadslid) en forumleden Patrick Reeuwijk en André Putker (nieuw forumlid). Wij zijn erg blij met dit resultaat!

Lees hieronder onze reactie op het nieuwe college, uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 3 juli.

106 dagen in 3 fasen om uiteindelijk met 5 (eigenlijk 6) partijen de krachten te bundelen. De formatie was een intensieve periode, waarin de verhoudingen op scherp werden gezet. Als laatste gemeente van Nederland de formatie rond; dat was vast niet wat we allemaal in gedachte hadden met 'Zutphen landelijk op de kaart zetten'.

Als GroenLinks fractie zijn we blij dat het gelukt is om met positieve energie en vanuit onze idealen voor Zutphen dit proces te doorlopen. Tussen alle partijen in de raad wordt nu gewerkt aan brede samenwerking en het bouwen aan onderling vertrouwen. We gaan elkaar ontmoeten in deze raadszaal, maar als het aan ons ligt ook veel daarbuiten; op straat en bij initiatieven en organisaties. De titel van het akkoord ‘Krachten bundelen’ is het motto van het college: krachten bundelen onderling en met mensen en organisaties in de stad en de regio.

De rode draad in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat we streven naar een samenleving waarin het gaat om mensen en niet om cijfers. Een samenleving waarin je jezelf kunt zijn, je talenten waar kunt maken en baas kunt zijn over je eigen leven. Een samenleving waarin we eerlijk delen: nu en met volgende generaties. Deze rode draad herkennen wij ook in het collegeakkoord.

Voor GroenLinks staat de komende periode zorg op één. Wij zetten ons in om de veranderingen die op ons af komen zo goed mogelijk vorm te geven, zodat iedereen de zorg krijg die hij of zij nodig heeft. Ondanks de onzekerheid groeit in Zutphen de creativiteit om nieuwe oplossingen te zoeken. GroenLinks wil de kennis, energie en betrokkenheid van inwoners en professionals optimaal benutten. Door veel de dialoog te zoeken, naast elkaar te gaan staan en daarbij eerlijk te zijn. Wij zijn trots dat Patricia Withagen GroenLinks nog een periode gaat vertegenwoordigen als wethouder in het college. Zij is een verbinder met hart voor mensen die haar kennis en ervaring in kan zetten op twee belangrijke portefeuilles: Zorg&Welzijn, inclusief de Jeugdwet en de WMO, en Duurzaamheid en het programma Energieneutraal.

Als GroenLinksfractie zetten wij ons de komende periode constructief in vanuit onze kernwaarden: positief, kritisch, open en eerlijk. Waarbij we streven naar een schone toekomst voor onszelf en de generaties na ons. Met een open tolerante houding waarbij we naar elkaar omkijken en delen waar nodig.

Langs de zijlijn roepen is makkelijk; laten we de krachten echt bundelen en het samen gaan doén! Samen voor Zutphen en Warnsveld; een groen en solidaire gemeente.