Betaalbare woningen voor iedereen!

Een van de belangrijkste dingen die een gemeente moet doen, is zorgen dat er voldoende en goede woningen zijn voor haar inwoners.
Want een fijn huis is toch een van de belangrijkste dingen in je leven?

De gemeente onderzoekt daarom regelmatig hoe het eigenlijk gaat met haar woningenvoorraad: zijn er nog voldoende goede en betaalbare woningen voor iedereen? Groeit de bevolking, of krimpt hij juist? Welke inkomensgroepen leven er in onze stad en welke willen er graag een huis huren of kopen? De gemeente schrijft hierover een woningbouwvisie (zie onderstaande download: Woonvisie).
 
Als de gemeente eenmaal in beeld heeft welke huizen nodig zijn, gaat ze zorgen dat er gebouwd wordt, of gesloopt, of opgeknapt. Als er koopwoningen gebouwd moeten worden, doet de gemeente dat samen met commerciële projectontwikkelaars. En als het gaat om huurwoningen, werkt de gemeente samen met de woningbouwcorporaties. De afspraken met de woningbouwcorporaties worden vastgelegd in een convenant.
Op papier is alles dus netjes op orde. En toch maken we ons zorgen. Want bij een bezoek in het Waterkwartier enkele weken geleden, vertelden de bewoners dat zij nu nog relatief betaalbaar een fijn huis kunnen huren. Als zij verhuizen, worden de huren voor de nieuwe bewoners echter opeens veel hoger. Zo hoog, dat die huizen onbetaalbaar worden voor de laagste inkomens. Waar moeten die mensen dan wonen? Komt er straks een groep mensen voor wie de huurwoningen van de corporaties te duur zijn? Of speelt dit misschien nu al voor sommige mensen?
 
GroenLinks maakt zich hier zorgen over. En we zijn niet de enigen. In de woningvisie en het convenant wordt dit probleem genoemd, maar niet opgelost; er wordt voorgesteld nader onderzoek te doen. Ook landelijk wordt dit probleem gezien, onder andere in een prima rapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (Zie onderstaande download: VNG Betaalbaarheid van wonen).
Dit rapport beschrijft goed hoe ingewikkeld de woningmarkt is, pasklare oplossingen zijn er niet, helaas.De komende periode gaan we dit onderwerp als fractie van GroenLinks aan de orde stellen. Zodat het onderwerp in elk geval de aandacht krijgt die het verdient.
 
Christina Oosterhoff en Liza Luesink.